Inlichtingen over de school

naam GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen
adres Franklin Rooseveltplaats 11
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-232.70.99
fax 03-225.36.22
e-mail ka1.antwerpen@g-o.be
website http://www.atheneumantwerpen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Karin HEREMANS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SGGO nr1 Antwerpen-Wommelgem-Zwijndrecht
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 40287

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Franklin Rooseveltplaats 11 , 2060 ANTWERPEN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Logistiek - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2
Internat.transport en goederenverzending - Se-n-Se
Toerisme
Toerisme 1-2 1-2
3. Van Ertbornstraat 9 , 2018 ANTWERPEN
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar