Inlichtingen over de school

naam GO! Koninklijk Atheneum Deurne
adres Frank Craeybeckxlaan 22
2100 DEURNE
telefoon 03-328.18.40
fax 03-328.18.49
e-mail info@kadeurne.be
website http://www.kadeurne.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Dirk Boeye
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SGGO nr1 Antwerpen-Wommelgem-Zwijndrecht
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 40519

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Frank Craeybeckxlaan 22 , 2100 DEURNE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Industriële wetenschappen
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1
Latijn-wiskunde - 2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2