Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Pijl Antwerpen
adres Pijlstraat 2
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-232.71.50
fax 03-232.52.98
e-mail directie@depijl.be
website http://www.depijl.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Patrick Meekers
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 406

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pijlstraat 2 , 2060 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs