Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Irishof Kapellen
adres Streepstraat 16
2950 KAPELLEN
telefoon 03-660.13.00
fax 03-664.20.78
e-mail directieteamka@atheneumkapellen.be
website http://www.atheneumkapellen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Ann Cuvelier
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Progemfor
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40774

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Streepstraat 16 , 2950 KAPELLEN
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-wetenschappen - 2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Ganzendries 14 , 2920 KALMTHOUT
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 1
Economie-wetenschappen - 1
Humane wetenschappen - 1-2
Wetenschappen-wiskunde - 1-2