Inlichtingen over de school

naam GO! middenschool Kapellen
adres Streepstraat 16
2950 KAPELLEN
telefoon 03-660.13.02
fax 03-664.20.78
e-mail directieteamms@atheneumkapellen.be
website http://www.atheneumkapellen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Roel Gheyle
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Progemfor
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40791

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Streepstraat 16 , 2950 KAPELLEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen