Inlichtingen over de school

naam GO! lyceum Brussel Martha Somers
adres Karel Bogaerdstraat 4
1020 LAKEN
telefoon 02-474.06.00
fax 02-478.32.86
e-mail directeur@lyceum-brussel.be
website http://www.lyceum-brussel.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Brussel
directeur Dirk Michiels
CLB GO! CLB Brussel
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 41368

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Karel Bogaerdstraat 4 , 1020 LAKEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2
Economie-moderne talen 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2
Latijn-moderne talen 1-2
Latijn-wiskunde 1-2
Moderne talen-wetenschappen 1-2
Wetenschappen 1-2
Wetenschappen-wiskunde 1-2

Zijn deze gegevens niet correct?