Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Het Laerhof Merksem
adres Laarsebaan 100
2170 MERKSEM
telefoon 03-645.08.06
fax 03-644.52.41
e-mail directieteam@hetlaerhof.be
website http://www.hetlaerhof.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Karen OCKET
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 422

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarsebaan 100 , 2170 MERKSEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs