Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Irishof
adres Kapelsestraat 37
2950 KAPELLEN
telefoon 03-660.13.04
fax 03-664.86.70
e-mail directie@irishof.be
website http://www.irishof.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Carla VOETEN
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2010-2011:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 448

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kapelsestraat 37 , 2950 KAPELLEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs