Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten
adres Markt 24
2400 MOL
telefoon 014-33.07.96
e-mail abk@gemeentemol.be
website http://www.academiebeeldendekunsten-mol.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Mol
directeur Maria DER WEDUWE
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (dko)
instellingsnummer 49684

Vestigingsplaatsen deeltijds kunstonderwijs

1. Markt 24, 2400 MOL
Beeldende Kunst
- lagere graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
- middelbare graad
oriëntatie beeldende kunst, tp: aangepaste beeldende vorming, beeldende vorming (jongeren)
- hogere graad 4
kunstexploratie, beeldhouwkunst, binnenhuiskunst, fotokunst, schilderkunst
- hogere graad 5
keramiek, reclamekunst, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, vrije grafiek
- specialisatie graad
beeldhouwkunst, fotokunst, keramiek, reclamekunst, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst
2. St.-Odradastraat 10, 2400 MOL
Beeldende Kunst
- lagere graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
10. Bevrijdingsstraat 1, 2490 BALEN
Beeldende Kunst
- lagere graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
11. St.-Rochusstraat 91, 2490 BALEN
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen