Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten
adres Markt 24
2400 MOL
telefoon 014-33.07.96
e-mail abk@gemeentemol.be
website http://www.abkmol.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Mol
directeur Orphee PANNECOUCKE
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (dko)
instellingsnummer 49684

Vestigingsplaatsen deeltijds kunstonderwijs

1. Markt 24, 2400 MOL
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
- middelbare graad graad
beeldende vorming (jongeren), oriëntatie beeldende kunst
- hogere graad 4
beeldhouwkunst, binnenhuiskunst, fotokunst, kunstexploratie, schilderkunst
- hogere graad 5
keramiek, reclamekunst, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, vrije grafiek
- specialisatie graad graad
beeldhouwkunst, binnenhuiskunst, fotokunst, keramiek, reclamekunst, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, vrije grafiek
2. St.-Odradastraat 10, 2400 MOL
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
10. Bevrijdingsstraat 1, 2490 BALEN
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
11. St.-Rochusstraat 91, 2490 BALEN
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)