Inlichtingen over de school

naam Academie Harelbeke Anders
adres Tientjesstraat 4
8530 HARELBEKE
telefoon 056-73.34.05
fax 056-73.34.09
e-mail aha@harelbeke.be
website http://www.academieharelbeke.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Harelbeke
directeur Evelien VANGHELUWE
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (dko)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (dko)
instellingsnummer 50401

Vestigingsplaatsen deeltijds kunstonderwijs

1. Tientjesstraat 4, 8530 HARELBEKE
Beeldende Kunst
- hogere graad 5
schilderkunst
3. Bavikhovedorp 16, 8531 BAVIKHOVE
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
4. Marktstraat 37, 8530 HARELBEKE
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren), animatiefilm (jongeren)
- middelbare graad graad
animatiefilm, beeldende vorming (volwassenen), beeldende vorming (jongeren)
- hogere graad 4
kunstexploratie
- hogere graad 5
beeldhouwkunst, monumentale kunst, schilderkunst, tekenkunst, vrije grafiek
5. Tieltsestraat 31, 8531 HULSTE
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)
7. Generaal Deprezstraat 91, 8530 HARELBEKE
Beeldende Kunst
- lagere graad graad
algemeen beeldende vorming (jongeren)