Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Erasmus
adres Hofstraat 14
2910 ESSEN
telefoon 03-667.25.03
fax 03-667.53.02
e-mail directie@erasmusessen.be
website http://www.erasmusessen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Geert PEETERS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 547

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hofstraat 14 , 2910 ESSEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Heikantvenstraat 14 , 2910 ESSEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet