Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Plantijntje
adres Plantin en Moretuslei 163
2140 BORGERHOUT
telefoon 03-235.36.90
fax 03-272.16.53
e-mail directie@bsplantijntje.be
website http://www.bsplantijntje.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Karin KREYDT
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2012-2013:
- Paritair college (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 554

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Plantin en Moretuslei 163 , 2140 BORGERHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs