Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Melgesdreef Merksem
adres Melgesdreef 113
2170 MERKSEM
telefoon 03-647.01.12
e-mail administratie@melgesdreef.be
website http://www.melgesdreef.com
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Cathy FAMAEY
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 55889

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Melgesdreef 113 , 2170 MERKSEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs