Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Antoon Van den Bosschelaan 145
2100 DEURNE
telefoon 03-324.97.97
fax 03-325.82.42
e-mail directie.sintbernadette@sgkod.be
website http://www.school-sint-bernadette.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOD
directeur Christel De Caluwé
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap vzw Katholiek Onderwijs Deurne
verslagen schooljaar 2010-2011:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 7369

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Antoon Van den Bosschelaan 145 , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs