Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Parkschool Ieperman Wilrijk
adres Kerkelei 43
2610 WILRIJK
telefoon 03-827.11.18
e-mail info@parkschoolieperman.be
website http://www.parkschoolieperman.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Bart ANDRIES
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 885

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkelei 43 , 2610 WILRIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs