Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Klavertje 4
adres hoofdschool Schoolstraat 3
2491 OLMEN
telefoon 014-30.11.02
fax 014-30.11.02
e-mail klavertje.vier@scarlet.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Katholiek Onderwijs Mol
CLB Vrij CLB Kempen
directeur Veerle OVERLOOP
instellingsnummer 9589
verslagen schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 3 , 2491 OLMEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Stotert 75 , 2491 OLMEN
gewoon kleuteronderwijs

Zijn deze gegevens niet correct?