Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Klavertje 4
adres Schoolstraat 3
2491 OLMEN
telefoon 014-30.11.02
fax 014-30.11.02
e-mail vbs.klavertje4@telenet.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Mol
directeur Veerle OVERLOOP
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap K.O.M.B.O.
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 9589

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 3 , 2491 OLMEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Stotert 75 , 2491 OLMEN
gewoon kleuteronderwijs