Formulier

Leerplichtcontrole

download 

doc nr. 2820

Een ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, vult dit formulier in.

Met dit formulier wordt nagegaan of uw kind aan de leerplicht voldoet en onderwijs krijgt.