Formulier

Opgave van de uren van het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel

download 

doc nr. 3110

U meldt administratieve omkadering door het formulier ‘Melding van de besteding van de omkadering voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel’ uiterlijk 31 oktober te bezorgen aan het schoobeheerteam van AGODI (deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be).

 Vermeld het directeursambt op het formulier ‘Melding van de besteding van de omkadering voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel’

Bijlage bij omzendbrief DKO/2018/04

Toelichting bij dit formulier: Toelichtingen opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel