Formulier

Opgave van de uren van het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel

download 

doc nr. 3110

Op dit formulier vermeldt u de aangewende uren in de ambten van opsteller en/of studiemeester-opvoeder en het ambt van directeur en de uren voor beleidsondersteuning in de Kunstacademies.

 

Bijlage bij omzendbrief DKO/2018/04

Toelichting bij dit formulier: Toelichtingen opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel