Formulier

Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving of van de ontbinding van een inschrijving in het basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een lokaal overlegplatform

download 

doc nr. 5225

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.

 

Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01