Formulier

Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie

download 

doc nr. 5490

Wie vult dit formulier in?

Alleen schoolbesturen en inrichtende machten van scholen, diensten of centra die niet elektronisch werken of op de dag van de staking geen elektronische melding kunnen doen, vullen dit formulier in en ondertekenen het. Een of meer vakbondsafgevaardigden ondertekenen dit formulier.

Waarvoor dient dit formulier?

De Vlaamse overheid moet zo snel mogelijk een overzicht hebben van het aantal personeelsleden dat gestaakt heeft. Daarom geeft u op de dag van de staking vóór 12 uur het aantal personeelsleden op dat effectief heeft gestaakt, per personeelscategorie en volgens de duur van de staking.

 

Bijlage bij omzendbrief PERS/2013/02