Formulier

Verklaring van huisonderwijs

download 

doc nr. 804

Met dit formulier verklaart een ouder of een persoon die een minderjarige onder zijn bewaring heeft, dat die minderjarige huisonderwijs volgt.

Daarnaast verzamelt de Onderwijsinspectie met dit formulier aanvullende informatie over de wijze waarop het huisonderwijs georganiseerd wordt.

Zie ook https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht/huisonderwijs-en-de-examencommissie