Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    14 JULI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.02/02/1999
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse minister van onderwijs en ambtenarenzaken,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op bijlage I, 6, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinrichtingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 juli 1992, 2 december 1992, 31 januari 1996 en 15 april 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 1998 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "beeldende kunst" en van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "muziek", "woordkunst" en "dans", inzonderheid op artikel 18, § 2,

Besluit :

Artikel 1.

De onderstaande tabel legt een verband tussen de specialiteiten van het kunstvak "instrument" en de meldingen op de diploma's van "meester in muziek, optie instrument". Dat verband is belangrijk in het kader van de bekwaamheidsbewijzen voor leraar "instrument" in het deeltijds kunstonderwijs.

Voor de specialiteiten van het vak "instrument" in de linkerkolom komen als basisdiploma de diploma's van "meester in muziek, optie instrument" in aanmerking die één van de meldingen uit de rechterkolom dragen.

KV instrument DKO

Melding meester

accordeon

accordeon

blokfluit

blokfluit

klavecimbel

klavecimbel

harp

harp

mandoline

(nog niet gemeld)

orgel

orgel

piano

jazzpiano, piano, pianoforte

slagwerk

jazzslagwerk, kleine trom, percussie, samengestelde slaginstrumenten, slagwerk, vibrafoon, vier pauken, xylofoon

altviool-viool

altviool, barokaltviool, barokviool, viool

cello-contrabas-gamba

cello, barokcello, contrabas, jazzcontrabas, gamba

gitaar-luit

gitaar, jazzgitaar, luit

dwarsfluit-traverso

dwarsfluit, fluit, jazzdwars-fluit, piccolo, traverso, alt-fluit, basfluit

Engelse hoorn-fagot-hobo

althobo, Engelse hoorn, hobo d'amore, barokfagot, contrafagot, fagot, barokhobo, hobo

klarinet-saxofoon

basklarinet, jazzsaxofoon, klarinet, saxofoon, saxofoon : alle types

bugel-althoorn-bariton-tuba-cornet- trompet-trombone-hoorn

bugel, althoorn, alto, bariton, eufonium, saxhoorn, bastuba, tuba, jazztrompet, trompet, trombone, hoorn, natuurhoorn, natuurtrompet

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.