Verkeersveiligheid : wijzigingen in het verkeersreglement met ingang van 1 januari 1991

 • referentie
  B/HJ/LC/HDB
 • publicatiedatum
  (20/03/1991)
 • datum laatste wijziging
  23/10/2000

De verkeersveiligheid belangt ons allen aan maar in het bijzonder onze kinderen.

Zij zijn immers het meest kwetsbaar als voetganger en als fietser.

De nieuwe reglementering heeft tot doel het tweewielerverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.

De uiteindelijke bedoeling is het beter samenleven op voet van gelijkheid tussen auto-, fiets- en voetgangersverkeer.

Enkele wijzigingen willen we extra onder uw aandacht brengen :

 • - de toestemming om met z'n tweeën naast elkaar te fietsen binnen de bebouwde kom, waarbij de autobestuurder zijn snelheid moet aanpassen aan de fietsers.
 • Echter, indien kruisen onmogelijk wordt, moeten de fietsers achter elkaar gaan rijden;
 • - de toestemming om, als er aangepaste signalisatie is, éénrichtingsstraten in de tegenrichting in te rijden;
 • - de toestemming voor kinderen jonger dan 9 jaar om met een kleine fiets op de stoep te rijden; ze mogen de voetgangers echter niet in gevaar brengen;
 • - het teken met de arm om een richtingsverandering of zijdelingse verplaatsing aan te duiden blijft verplicht, behalve wanneer het geven van dit teken de veiligheid onmiddellijk in het gedrang zou brengen (tramsporen, beschadigd wegdek, ...).

Wegens onze grote bezorgheid om de verkeersongevallen waarvan kinderen het slachtoffer zijn, te voorkomen, vragen wij de inspectieleden, de schoolbegeleiders, de directies en de leerkrachten de nieuwe reglementering eerst zelf goed te bestuderen. Dit kan o.m. door de nodige tijd uit te trekken op de nog geplande pedagogische vergaderingen of studiedagen, personeelsvergaderingen, oudercontactavonden, ...

Daarna kunnen we samen op een pedagogische wijze en met de juiste didactische aanpak naar onze kinderen toegaan. Zij zullen de algemeen geldende regels aanleren in de verkeerssituatie van de eigen omgeving die grondig wordt bestudeerd.

Uiteraard mogen wij ons daarbij niet beperken tot verkeerskennis. Begeleide verkeersbeleving en -ervaringen zijn belangrijker.

Ook tal van attitudes, o.m. : aandachtig zijn, observeren, situaties leren inschatten, reageervermogen, vriendelijkheid, tact, oog hebben voor anderen, ... moeten worden aangemoedigd en geoefend.

Het opdoen van die ervaringen en het verwerven van die attitudes begint in de kleuterschool. De lagere school verdiept en verrijkt het kennen en het kunnen (didactische gradatie). Het aspect "opvoeding" in de term "verkeersopvoeding" beperkt zich niet tot de verplichte verkeerslesjes, maar krijgt ook aandacht in tal van andere activiteiten (o.m. levenshouding, lichamelijke opvoeding, biologie, lezen, opstel, w.o., allerlei projecten, leerwandelingen, ...).

Basis-verkeersvaardigheden kunnen ingeoefend worden op de speelplaats en, met voldoende begeleiding (laten we politie of rijkswacht niet vergeten), verder in de praktijk gebracht worden in reële verkeerssituaties in rustige straten.

Pas dan mogen wij van verkeersopvoeding spreken in de volle betekenis.

Voor de nieuwe reglementering is een goede documentatie van uitzonderlijk belang.

Maak er werk van.

Voor alle inlichtingen, vragen en documentatie kunt u steeds terecht bij het

BELGISCH INSTITUUT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID V.Z.W.

HAACHTSESTEENWEG 1405

1130 BRUSSEL

Tel. : 02/244.15.11 - Fax : 02/216.43.42

info@bivv.be

Neem gerust contact met hen op en maak gebruik van hun gespecialiseerde diensten.

Deze omzendbrief dient door de directie van alle personeelsleden ter visering overgelegd te worden.