Medisch verslag

 • referentie
  CLB/2002/6
 • publicatiedatum
  24/05/2002
 • datum laatste wijziging
  29/11/2010
 • wettelijke basis
  Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding
 • contactpersoon
  Ruth Dufromont, 02/553.96.54
 • Omzendbrief medische verslagen algemene en gerichte consulten

1. Verzet

Het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding bepaalt dat leerlingen en ouders verplicht meewerken aan de algemene en gerichte consulten.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich echter verzetten tegen de uitvoering van deze consulten door een bepaalde arts van een CLB en dienen dan het consult te laten uitvoeren door de arts van een ander centrum, een andere arts van hetzelfde centrum of nog een andere arts.

Deze arts dient te beschikken over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als de artsen van het CLB en bezorgt binnen de 15 dagen na datum van elk consult een verslag hiervan aan de arts van het centrum die de school van de betrokken leerling begeleidt.

2. Modellen

Als bijlage het model van deze verslagen. Ze dienen gegeven te worden aan de ouders of de leerling nadat ze schriftelijk het verzet meegedeeld hebben. Het modelverslag dient door hen overhandigd te worden aan de arts die het consult zal uitvoeren.

Deze modellen werden opgesteld door de minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid in samenwerking met de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg(VWVJ) en de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen(WVVH).

3. Bijlagen