Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

  • goedkeuringsdatum
    26 februari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.13/04/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/04/2016

De Vlaamse Regering, Gelet op artikel III.76 van de codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013; Gelet op het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.

In uitvoering van artikel 4 van het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten wordt het thema "Beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt vastgesteld.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.