OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

  • goedkeuringsdatum
    16 juni 2017
  • publicatiedatum
    B.S.11/07/2017
  • datum laatste wijziging
    21/06/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel IV.108, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen worden als volgt vastgesteld :

1° ambtsgebied A :

a) Hogeschool Gent;

b) Arteveldehogeschool;

c) Hogeschool West-Vlaanderen;

d) Vives Noord;

e) Vives Zuid;

f) LUCA School of Arts;

g) Erasmushogeschool Brussel;

h) Odisee;

2° ambtsgebied B :

a) Artesis Plantijn Hogeschool;

b) Karel de Grote-Hogeschool;

c) Hogere Zeevaartschool;

d) Thomas More Kempen;

e) Thomas More Mechelen-Antwerpen;

f) Hogeschool PXL;

g) UC Leuven;

h) UC Limburg.

Art. 2.

Ambtsgebied A wordt toegewezen aan de heer Wim Leybaert, commissaris. Ambtsgebied B wordt toegewezen aan mevrouw Nadine Van Haecke, commissaris.

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.