Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  20/04/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 11/05/2018 (pagina 39408)
 • bron

  Numac : 2018011995
 • datum laatste wijziging
  11/05/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 111, vervangen bij het decreet van 22 juni 2007 en gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014 en 19 juni 2015;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 286, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 289, gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014 en 17 juni 2016, en artikel 290/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 10 januari 2018 en 8 februari 2018;

Gelet op het advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 8 februari 2018;

Gelet op het advies van de Onderwijsinspectie, gegeven op 12 februari 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 april 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

ART 1.

Met toepassing van artikel 111 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt aan de volgende instellingen voor buitengewoon basisonderwijs toestemming tot oprichting verleend:
1° MPI GO! Sterrebos (3574), Bornstraat 528, 8800 Roeselare, voor type 3;
2° GBSBO De Kim (26674) Sint-Amandusstraat 28, 8540 Deerlijk, voor type 7;
3° VLSBO (26401) De Rietzang, Heirweg 1, 8430 Middelkerke voor type 3;
4° VLSBO Sint-Rafaël (25866), Kallobaan 3, 9120 Beveren-Waas, voor type 9;
5° GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem, voor type 3;
6° GLSBO Saigo Sterrenbos (25726), Don Boscostraat 37, 2400 Mol voor type 2.
 

ART 2.

Met toepassing van artikel 286, 289 en 290/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt aan de volgende instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs toestemming tot programmatie verleend:
1° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Groenlaar (27227), Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet, type 9 in opleidingsvorm 4;
2° GO! Busleyden Atheneum Campus De Beemden (27698), Stuyvenbergbaan 135, Mechelen (OV4, type 9)
3° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Dageraad (27268), Tapstraat 12, 3720 Kortessem, voor type 4 en type 9 in opleidingsvorm 4;
4° Intercommunale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Wissel (27854), Arbeidsstraat 66, 3600 Genk, voor type 9 in opleidingsvorm 1;
5° Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Gerardus (27862), Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek, voor type 4 in opleidingsvorm 4;
6° Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4 (131839), St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen, voor type 3 in opleidingsvorm 1;
7° Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4 (131839), St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen, voor type 9 in opleidingsvorm 1;
8° Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Binnenhof (28183), Peperstraat 27, 9000 Gent, voor type 9 in opleidingsvorm 4;
9° Buitengewoon Secundair Onderwijs De Triangel (28357), Molendreef 16C, 9920 Lovendegem, voor type 3 in opleidingsvorm 3;
10° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Passer (131268), Vijverhoflaan 13, 8200 Sint-Michiels, voor type 3 in opleidingsvorm 4;
11° Buso De Ast (28159), Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge, voor type 3 in opleidingsvorm 4;
12° Buso De Ast (28159), Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge, voor type 9 in opleidingsvorm 4.
 

ART 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.