Nominatieve samenstelling van de Vlaamse reaffectatiecommissie

  • goedkeuringsdatum
    16/09/2019
  • publicatiedatum
    B.S.28/11/2019
  • datum laatste wijziging
    01/01/1900

Bij besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs van 16 september 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.

De Vlaamse reaffectatiecommissie, bedoeld in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, zoals gewijzigd, wordt samengesteld als volgt:

Voorzitter: mevrouw Patricia Van Reet, afdelingshoofd bij de afdeling Personeel Basisonderwijs en Centra Leerlingenbegeleiding;

Plaatsvervangend voorzitter: mevrouw Katrien DE BECKER, afdelingshoofd bij de afdeling Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs;

Secretaris: mevrouw Sofie ALEN, deskundige bij de afdeling Personeel Basisonderwijs en Centra Leerlingenbegeleiding

Plaatsvervangend secretaris: de heer Guy DE ZEINE, deskundige bij de afdeling Hoger- en Volwassenenonderwijs.

Leden van de Kamer bevoegd voor het gemeenschapsonderwijs :

1. Vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs :

gewone leden: mevrouw Hilde ELOOT, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

mevrouw An MEEUSSEN, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

mevrouw Lise VANDECAN, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

mevrouw Els DEGRANDE, medewerker,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

mevrouw Lesley DE COCK, deskundige,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

de heer Bart PAUWELS, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

plaatsvervangende leden :

de heer Wim VERSPORTEN, deskundige,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

de heer Jan SEYNAEVE, adjunct van de directeur ,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

de heer Jan BREWEE, deskundige,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

Mevrouw Petra DE VIS, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel;

de heer Herman TAELS, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

de heer Guido LIESSENS, adjunct van de directeur,

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel. 2.

Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties :

a) Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.)

gewone leden: de heer Jean-Luc BARBERY,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel;

mevrouw Nancy LIBERT,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel.

plaatsvervangende leden:

mevrouw Wendy THOMAS,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel;

de heer Luc VAN DE CRUYS,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel.

b) ACV - Onderwijscentrales (C.O.C. - C.O.V.)

gewone leden :

de heer Bert FEYS,

Koning Albert I-laan 136, 8000 Brugge;

de heer Bart DE BREUCKER,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

plaatsvervangende leden :

mevrouw Marina DE PAUW,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

mevrouw Sylvie VANSPEYBROECK,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek.

c) Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt (V.S.O.A.) :

gewone leden :

de heer Björn VAN LYSEBETTEN,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel;

de heer Pascal CLAESSENS,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel.

plaatsvervangende leden :

de heer Philip BERGER,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel;

de heer Wauter LEENKNECHT,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel.

Leden van de Kamer bevoegd voor het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra:

1. Vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de inrichtende machten:

a) Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

gewone leden:

Mevrouw Els GOEMINNE,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel;

mevrouw Elke STEFFENS,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

de heer Joeri DEBLAUWE,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

plaatsvervangende leden :

de heer Jan-Baptist DE SMET,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel;

de heer Günther DE PRAITERE,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel;

mevrouw An CORNELIS,

Guimardstraat 1, 1040 Brussel;

b) Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (O.V.S.G.) :

gewone leden :

mevrouw Hilde VAN DALEM, stafmedewerker,

Bisschoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel;

mevrouw Kathleen CHERLET,

Bisschoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

plaatsvervangende leden :

mevrouw Hildegard SCHMIDT,

Bisschoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel;

Mevrouw Vanessa NAESSENS

Bisschoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

c) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (P.O.V.) :

gewoon lid :

de heer Dirk DEBROEY,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel.

plaatsvervangend lid :

de heer Luc COPPIETERS,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel.

2. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties :

a) Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.)

gewoon lid:

mevrouw Nancy LIBERT,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel;

plaatsvervangend lid:

de heer Jean-Luc BARBERY,

Fontainasplein 9/11, 1000 Brussel.

b) ACV - Onderwijscentrales (C.O.C. - C.O.V.) :

gewone leden :

de heer Bert FEYS,

Koning Albert I-laan 136, 8000 Brugge;

de heer Bart DE BREUCKER,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

de heer Koen WILS,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

Mevrouw Mimy JACOBS,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek.

plaatsvervangende leden :

de heer Koen VAN KERKHOVEN,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

mevrouw Marina DE PAUW,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

mevrouw Sylvie VANSPEYBROECK,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek;

mevrouw Kathleen BOUWEN,

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek.

c) Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt (V.S.O.A.) :

gewoon lid :

de heer Björn VAN LYSEBETTEN,

Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel;

plaatsvervangend lid :

de heer Philip BERGER, Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel.

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 6 juli 2018, houdende de nominatieve samenstelling van de Vlaamse reaffectatiecommissie, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.