Het vermijden van "discriminaties en vooroordelen" in leer- en leesboeken

  • referentie
    Kab. Min.
  • publicatiedatum
    (15/07/1985)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

Onderwijs en opvoeding spelen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving.

In het licht van een beleid dat erop gericht is gelijke kansen te bieden aan jongens en meisjes is het aldus noodzakelijk de geslachtsgebonden stereotypen te bannen uit de schoolboeken en ander pedagogisch en didactisch materieel.

Nog al te vaak wordt immers in de teksten en de illustraties van de gebruikte leer- en leesboeken een ongenuanceerd geslachtsspecifiek beeld voorgehouden :

- elk van beide geslachten wordt een eigen maatschappelijke rol toebedeeld;

- de wereld van beroepen wordt voorgesteld als verdeeld in een categorie van mannen- en een categorie van vrouwenberoepen;

- aan elk van beide geslachten worden welbepaalde verstandelijke, affectieve en karakteriƫle eigenschappen toegeschreven.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen verwezenlijken vergt een emancipatorische en roldoorbrekende aanpak. Deze aanpak veronderstelt dat op school geleidelijk het rolbevestigend materieel vervangen wordt door niet-seksistisch materieel.

In dit verband vraag ik uw bijzondere aandacht voor de leer- en leesboeken. Volgende randvoorwaarden moeten bij het kiezen en gebruiken van lees- en leerboeken onderzocht worden :

- taalgebruik;

- voorstelling van activiteiten en vaardigheden;

- belangstellingspunten;

- sociale rolverdeling voor mannen en vrouwen.

Het grondig evalueren van deze elementen moet bijdragen tot een onderwijs, afgestemd op de verwezenlijking van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

De inspectieleden, instellingshoofden en leerkrachten, de P.M.S.-centra en de ouderverenigingen worden verzocht hierbij hun actieve medewerking te verlenen.

Ik heb de Vereniging van het Vlaamse Boekwezen verzocht de opstellers en uitgevers van leer- en leesboeken van deze richtlijnen op de hoogte te brengen.