Het gebruik van schoollokalen bij verkiezingen - regeling vanaf het schooljaar 1994-1995

 • referentie
  OND/I/3/GC
 • publicatiedatum
  (06/03/1995)
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • contactpersoon
  Marie-Helene Sabbe, tel. 02/553.93.78

Opgelet : Deze omzendbrief is niet meer van toepassing voor het secundair onderwijs.

Het gebeurt dat lokalen van scholen of vestigingsplaatsen bij verkiezingen worden ingericht als stemopnemingsbureau.

De inrichtende machten kunnen aan de leerkrachten en de leerlingen van de scholen of de vestigingsplaatsen waarvan lokalen voor dit doel werden gebruikt, uitzonderlijk op de dag volgend op de verkiezingsdag, een halve of een volle dag vrijaf geven. Uiteraard voor zover als nodig om de de klaslokalen opnieuw in orde te brengen.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bijgevolg bij de lokale inrichtende macht.

Ik vestig er de aandacht op dat de halve of volle dag vrijaf alleen wordt toegestaan aan de leerkrachten of leerlingen van klassegroepen waarvan de lokalen werkelijk voor de inrichting van stemopnemingsbureaus (=telbureaus) werden aangewend. In geen geval kan vrijaf worden gegeven naar aanleiding van de inrichting van stembureaus.

Het kan niet dat de hele school of vestigingsplaats gesloten wordt, indien slechts enkele lokalen ervan werden gebruikt.

In vestigingsplaatsen waarvan geen enkel lokaal werd gebruikt gaat de normale schooldag door.

In de kieskantons met geautomatiseerde stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus meer en gaat de normale schooldag dus eveneens door.

De ministeriƫle omzendbrief van 1 december 1987, kenmerk A4/41/42/43 en de circulaire van 13 november 1991, kenmerk OND/VI/1, worden opgeheven.