Pedagogische studiedagen

 • referentie
  BaO/2000/3
 • publicatiedatum
  (23/05/2000)
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Het Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis -en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap: het artikel 3, §3
 • contactpersoon
  Veronique Adriaens, 02/553.92.32
 • In het basisonderwijs mag de anderhalve dag per schooljaar pedagogische studie dagen voortaan ook gesplitst worden in drie halve dagen

Artikel 3, § 3 van het Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap bepaalt:

“De lessen kunen voor alle leerlingen of voor een leerlinge n groep één dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars.

In het basisonderwijs kunnen de lessen hiervoor bijkomend één halve dag per jaar geschorst worden.”

De afgelopen jaren werd dit artikel heel letterlijk geïnterpreteerd in die zin dat scholen één volledige dag en één halve dag moesten opnemen voor het houden van pedagogische studiedagen.

Scholen die driemaal een halve schooldag wensten te schorsen, moesten gebruik maken van art. 8 van hetzelfde besluit, namelijk een afwijking vragen aan de Minister van Onderwijs of zijn gemachtigde.

Gelet op het vereenvoudigen van regelgeving en procedures moet die afwijking niet langer gevraagd worden.

De lessen voor de leerlingen in het basisonderwijs kunnen dus voortaan drie maal een halve dag per jaar of een volledige en een halve dag geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars. De schoolbesturen beslissen daar autonoom over.