Formulieren

Melding van een individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs
doc. nr. 11221

Met dit formulier meldt een academie de vakken waarvoor aan een personeelslid individuele concordantie toegekend wordt. Als het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het schoolbestuur, kan het beroep indienen met toepassing van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs.

- Bijlage bij omzendbrief DKO/2018/02


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert