Formulieren

Bezwaarschrift tegen een beslissing over een individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs
doc. nr. 11222

Met dit formulier kan een personeelslid van het deeltijds kunstonderwijs een bezwaarschrift indienen tegen een beslissing over een individuele concordantie. Een personeelslid kan ook een bezwaarschrift indienen als het vindt dat het schoolbestuur onterecht nagelaten heeft om een beslissing te nemen over een individuele concordantie.

- Bijlage bij omzendbrief DKO/2018/02


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert