Formulieren

Aanvraag van de verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Preventie
doc. nr. 03372

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als directie van een secundaire school, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor deeltijds onderwijs een aanvraag indienen om het contract van een startbaner Preventie in het kader van het project Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) met één jaar te verlengen. De startbaner moet ook een rubriek van het formulier invullen.

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul het formulier in en mail de ingescande versie naar de JoJo-coördinatie. U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier. U moet uw aanvraag indienen twee maanden voor het contract van de startbaner afloopt.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert