Formulieren

Aanvraag om prestaties bij instellingen van Welzijn in aanmerking te nemen voor de geldelijke anciënniteit
doc. nr. 04644

Met dit formulier onderzoekt de administratie of prestaties bij instellingen van Welzijn in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Het gaat over prestaties als vermeld in punt 6 van omzendbrief PERS/2005/06 van 7 maart 2005.

Het personeelslid vult eerst zijn persoonlijke gegevens in. Vervolgens laat hij het formulier invullen door de instelling van Welzijn en door de school die met de instelling heeft samengewerkt en waar hij zelf gewerkt heeft.

 

- Bijlage bij omzendbrief PERS/2005/06


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert