Formulieren

Aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid
doc. nr. 05281

Met dit formulier vraagt de school een stamboeknummer aan voor een personeelslid.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert