Formulieren

Melding van de opdracht van een personeelslid
doc. nr. 05283

Met dit formulier meldt u de opdracht van een personeelslid.

De werkgever van het personeelslid vult dit formulier in. Zowel de werkgever als het personeelslid ondertekent dit formulier.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert