Formulieren

Aanvraag van de verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs
doc. nr. 05581

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als scholengemeenschap een aanvraag indienen om het contract van een startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) in het kader van het project Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) met één jaar te verlengen. De startbaner moet ook een rubriek van dit formulier invullen.

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul dit formulier in en mail de ingescande versie naar de JoJo-coördinatie. U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier. U moet uw aanvraag indienen twee maanden voor het contract van de startbaner afloopt.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert