Formulieren

Aanvraag tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als zelfstandige
doc. nr. 00089

Met dit formulier kunt u diensten, die u hebt gepresteerd als zelfstandige, laten erkennen als nuttige ervaring.

 

- Bijlage bij omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert