Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs

De inschrijvingsformulieren verhuizen naar een nieuwe databank. Hieronder vind je enkel de inschrijvingen in de oude databank. Ga naar de inschrijvingen in de nieuwe databank

Inspiratiedag geletterdheid – Wie niet mee is, is gezien - Brussel - 26 april 2019

1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

De Week van de geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen én hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De inspiratiedag is er voor iedereen die werkt met ouders, zoals medewerkers van centra voor basiseducatie, bibliotheken, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, kinderopvang …

We tonen goede praktijken en inspirerende voorbeelden over het versterken van ouders. Je kan ze daarna toepassen in je eigen organisatie.

 • 1.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 26/04/2019 om 10:00
 • 1.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 26/04/2019 om 10:00
 • 1.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 26/04/2019 om 10:00
 • 1.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag - 26/04/2019 om 10:00
 • 1.5 Welkom in de klas – Brussel - 26/04/2019 om 10:00
 • 1.6 Steun Op Maat bij De Lage Drempel - Mechelen - 26/04/2019 om 10:00
 • 2.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 26/04/2019 om 10:40
 • 2.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 26/04/2019 om 10:40
 • 2.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 26/04/2019 om 10:40
 • 2.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag - 26/04/2019 om 10:40
 • 2.5 Welkom in de klas – Brussel - 26/04/2019 om 10:40
 • 2.6 Steun Op Maat bij De Lage Drempel - Mechelen - 26/04/2019 om 10:40
 • 3.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 26/04/2019 om 11:30
 • 3.2 Sterke ouders of sterke schouders - 26/04/2019 om 11:30
 • 3.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - 26/04/2019 om 11:30
 • 3.4 Thuis in Taal - 26/04/2019 om 11:30
 • 3.5 AMIF - Brusselleer - 26/04/2019 om 11:30
 • 4.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 26/04/2019 om 12:10
 • 4.2 Sterke ouders of sterke schouders - 26/04/2019 om 12:10
 • 4.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - 26/04/2019 om 12:10
 • 4.4 Thuis in Taal - 26/04/2019 om 12:10
 • 4.5 AMIF - Brusselleer - 26/04/2019 om 12:10

Scholenbouw in functie van krachtige leeromgevingen voor 21st eeuwse vaardigheden: de kracht van fysieke leeromgevingen

Tijdens de studiedag gaan we samen met onderwijsprofessionals en architecten dieper in op de vraag hoe de fysieke leeromgeving en het 21e-eeuws leren elkaar kunnen versterken.

Volgende vragen staan centraal:

Welke innovatieve en ruimtelijke oplossingen zijn er om het 21e-eeuwse leren te ondersteunen? Wie is betrokken in het proces? Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden?

Het onderzoek “+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?” biedt bouwstenen om hierover na te denken. Het onderzoek werd uitgevoerd door Lisa Herman, Jo Tondeur en Joost Vaesen (VUB), in samenwerking met architecten van +reseARCH

Naast een plenaire toelichting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek, vinden ook verschillende parallelsessies plaats. Dan kan je informatie uitwisselen en praktijkverhalen delen.

In de verschillende praktijkverhalen staat het proces van visie tot ruimte, transformatie, implementatie en evaluatie centraal, evenals ervaringen en tips van de scholen.

 • Parallelsessie 1 - RHIZO Lyceum OLV Vla - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 2 - Jenaplan 2.0: de ontmoeting tussen een 19e-eeuwse schoolgebouw en de 21e-eeuwse schoolse vaardigheden (Hippo’s Hof in Gent) - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 3 - De sleutel tot “KBO College Sleutelbos” (KBO College Oudenaarde) - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 4 - Talentschool Turnhout - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 5 - GO! Innovatieve onderwijsinfrastructuur: concrete omzetting van visie naar gebouw - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 6 - Een school bouwen: hoe begin ik eraan en wat komt er allemaal bij kijken? AGION helpt je op weg - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 7 - Mijn school, een kwaliteitsvolle plek (+reseARCH) - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie 8 - Ontmoet de onderzoekers - welke rol speelt onderzoek om de fysieke leeromgeving te optimaliseren? (Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman) - 24/04/2019 om 11:30
 • Parallelsessie A - RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie B - Jenaplan 2.0: de ontmoeting tussen een 19e-eeuwse schoolgebouw en de 21e-eeuwse schoolse vaardigheden - Hippo’s Hof in Gent - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie C - Reuzenhuis Tielt, waar het schoolgebouw de pedagogische visie weerspiegelt - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie D - WISKUNDE ANDERS ORGANISEREN - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie E - Een school bouwen: hoe begin ik eraan en wat komt er allemaal bij kijken? AGION helpt je op weg - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie F - Mijn school, een kwaliteitsvolle plek (+reseARCH) - 24/04/2019 om 14:00
 • Parallelsessie G - Ontmoet de onderzoekers - welke rol speelt onderzoek om de fysieke leeromgeving te optimaliseren? (Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman) - 24/04/2019 om 14:00

Teamteaching in het basisonderwijs: samen onderweg

Schoolteams staan voor heel wat uitdagingen. Veel van hen kiezen voor teamteaching als een mogelijk antwoord. Hoe krijgt teamteaching vorm in het basisonderwijs? Waarom starten scholen hiermee, onder welke voorwaarden hebben ze kans op slagen en wat zijn de gevolgen van teamteaching? 

Tijdens deze studiedag leer je meer over teamteaching. Eerst lichten we de resultaten van een onderzoek naar teamteaching in het basisonderwijs toe, uitgevoerd door onderzoekers van Arteveldehogeschool. Daarna maak je in parallelsessies in twee rondes kennis met diverse praktijken van teamteaching. We sluiten de studiedag af met een algemene reflectiesessie waarin verschillende perspectieven aan bod komen. 

 • Parallelsessie 1 - hoe drempels verlagen, driesporenbeleid en talentgericht werken hand in hand gaan - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 2 - teamteaching in de ARK - Autonomie, Relatie en Kracht van leerlingen en schoolteam - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 3 - teamteaching - leren in de wind van het leven - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 4 - van prewaarborgregeling naar samen klas maken. Een praktijkverhaal van vallen en opstaan, van moeten naar willen. - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 5 - teamteaching op school - dubbel zoveel - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 6 - ontmoet de onderzoekers - samen onderweg - aan de slag met teamteaching! - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie 7 - nu zijn we met twee... en nu? - 29/04/2019 om 11:15
 • Parallelsessie A - teamteaching in De Parel - een ‘collegiaal’ proces met vallen en opstaan - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie B - teamteaching in de ARK - Autonomie, Relatie en Kracht van leerlingen en schoolteam - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie C - teamteaching - leren in de wind van het leven - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie D - van prewaarborgregeling naar samen klas maken. Een praktijkverhaal van vallen en opstaan, van moeten naar willen. - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie E - teamteaching op school - dubbel zoveel - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie F - ontmoet de onderzoekers - samen onderweg - aan de slag met teamteaching! - 29/04/2019 om 13:45
 • Parallelsessie G - over hoe leraren, studenten en hogeschool samen een model ‘Co-teaching voor Inclusie’ ontwerpen - 29/04/2019 om 13:45