Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Opleiding Cornerstone

Korte toelichting van het nieuwe ploeg-systeem Cornerstone

 • sessie1 - lokaal 3BC01 - 24/09/2019 om 14:00
 • sessie2 - lokaal 3BC01 - 26/09/2019 om 14:00
 • sessie3 - lokaal 3BC01 - 01/10/2019 om 14:00
 • sessie4 - lokaal 3BC01 - 03/10/2019 om 14:00

Studiedag Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO)

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De tweede studiedag van SONO focust op verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. Vanuit de verschillende onderzoekslijnen van SONO (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, onderwijs-arbeidsmarkt) gaan de sprekers op deze thematiek in.

Aan de hand van keynotes en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten de sprekers de spanning tussen differentiatie en excellentie in het omgaan met verschillen binnen onderwijs. Hierbij hebben zij aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (masters basisonderwijs, personeelsbeleid) en voor de onderwijsorganisatie (GOK, studiekosten). 

De sprekers brengen de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs. Tijdens de studiedag is er tijd voorzien voor dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk.

 • Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school? - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren? - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs - 23/10/2019 om 11:15
 • Ik volg in de eerste ronde geen workshop - 23/10/2019 om 11:15
 • Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school? - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren? - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen - 23/10/2019 om 13:30
 • Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs - 23/10/2019 om 13:30
 • Ik volg in de tweede ronde geen workshop - 23/10/2019 om 13:30

Geletterdheid op het werk, w@ is d@?

Het Departement Onderwijs en Vorming en het Vlaamse Ondersteuningscentrum Volwassenenonderwijs (Vocvo) inspireren je op de trefdag ‘Geletterdheid op het werk, w@ is d@?’. Je ontdekt tijdens deze trefdag goede praktijk voorbeelden en achtergrondinformatie over het versterken van laaggeletterde volwassenen op de werkvloer of in een traject naar werk. 

Samen met onder meer het Departement Werk en Sociale Economie, Netwerk Basiseducatie, VDAB, SERV, EPALE, VVSG en de sociale partners brengt deze trefdag mensen uit het domein van het volwassenenonderwijs en het domein werk samen. 

Lesgevers uit de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs, sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, VDAB medewerkers, medewerkers van steden en gemeenten, ... kunnen op deze trefdag kennis maken met het versterken van basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling en netwerking.

 • Ronde 1 Pitch 1 - Unigo - leren online solliciteren - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 2 - Breed en geïntegreerd werken bij VDAB - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 3 - Project Aand'werk - Analfabete Anderstaligen aan het werk - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 4 - Vlotter & CBE Open School, het verhaal van (h)echt samenwerken. - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 5 - Eerste Hulp Bij Ongeletterdheid - case Mowi - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 6 - Geletterdheid binnen Loopbaanbegeleiding en Diversiteit - ABVV - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 7 - Begeleiding Facilitair Bedrijf door Brusselleer - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 1 Pitch 8 - Sectorfondsen - 08/11/2019 om 11:30
 • Ronde 2 Pitch 1 - Unigo - leren online solliciteren - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 2 - Breed en geïntegreerd werken bij VDAB - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 3 - Project Aand'werk - Analfabete Anderstaligen aan het werk - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 4 - Vlotter & CBE Open School, het verhaal van (h)echt samenwerken. - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 5 - Eerste Hulp Bij Ongeletterdheid - case Mowi - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 6 - Geletterdheid binnen Loopbaanbegeleiding en Diversiteit - ABVV - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 7 - Begeleiding Facilitair Bedrijf door Brusselleer - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 2 Pitch 8 - Sectorfondsen - 08/11/2019 om 12:00
 • Ronde 1 Workshop 1 - Project GOMAD, met CBE en VDAB - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 2 - Alfa naar werk - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 3 - ACT - de zoektool naar talent - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 4 - Taalprofiel voor de job - VDAB - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 5 - Allemaal Digitaal - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 6 - JOBstap! - niet-gealfabetiseerden op weg naar de arbeidsmarkt - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 7 - VVSG "Bouwstenen voor de buitenschoolse kinderopvang" en Basiseducatie op de werkvloer - hoe zit dat? - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 1 Workshop 8 - Online oefenmateriaal - een sprong voorwaarts voor mensen die een zetje nodig hebben - 08/11/2019 om 14:30
 • Ronde 2 Workshop 1 - Project GOMAD, met CBE en VDAB - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 2 - Alfa naar werk - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 3 - ACT - de zoektool naar talent - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 4 - Taalprofiel voor de job - VDAB - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 5 - Allemaal Digitaal - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 6 - JOBstap! - niet-gealfabetiseerden op weg naar de arbeidsmarkt - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 7 - VVSG "Bouwstenen voor de buitenschoolse kinderopvang" en Basiseducatie op de werkvloer - hoe zit dat? - 08/11/2019 om 15:15
 • Ronde 2 Workshop 8 - Online oefenmateriaal - een sprong voorwaarts voor mensen die een zetje nodig hebben - 08/11/2019 om 15:15

Vormingssessie schoolkeukens

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

 • Woensdag 23 oktober 2019 - 23/10/2019 om 08:30

Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs

De inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Zoek je inspiratie voor je lees- luister- en schrijfonderwijs? Kom naar de inspiratiedag naar aanleiding van de peiling Nederlands in het basisonderwijs.

 • Ik volg tijdens sessie 2 geen workshop - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 1 - Schoolbreed inzetten op leesplezier - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 2 - Het verhaal van een boekenmeester - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 3 - Het LIST-project - Lezen IS Top! - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 4 - Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 5 - Effectieve leesdidactiek: van theorie naar praktijk - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 6 - Hoe doe je ze al sprekend leren? Beter en aangenamer groepswerk dankzij exploratieve gesprekken - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 7 - De vijf sleutels voor effectief leesonderwijs in de praktijk - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 8 - Kaap - Nederlandse lessen voor anderstalige ouders in de school - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 9 - Inspiratie voor meer leesplezier op school - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 10 - Fungel… en de schrijfmicrobe krijgt je beet! Een digitale schrijfhulp voor jongeren van 10 tot 14 jaar - 25/11/2019 om 13:30
 • Ik volg tijdens sessie 1 geen workshop - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 1 - Schoolbreed inzetten op leesplezier - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 2 - Begrijpend lezen zonder (taal)methode - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 3 - Het LIST-project - Lezen IS Top! - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 4 - Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 5 - Effectieve leesdidactiek: van theorie naar praktijk - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 6 - Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 7 - Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 8 - Effectief schrijfonderwijs: wat werkt? - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 9 - Van (beeld)sonnet tot stripgedicht. Poëzie in de klas is niet saai! - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 10 - KlasCement optimaal leren gebruiken - 25/11/2019 om 14:55

Van stress naar welbevinden? Studiedag rond werkbaar werk in het onderwijs.

Werken in onderwijs is boeiend, maar uitdagend. Daarom is het belangrijk dat je je goed voelt op het werk. Tijdens deze studiedag staat de vraag Hoe kunnen we het welbevinden van onderwijspersoneel verhogen? centraal.

Diverse welzijnsthema’s komen aan bod. Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden, tips van experten en grote en kleine acties die je kan ondernemen om het welbevinden van jezelf en je collega’s te verhogen en het werk binnen je onderwijsinstelling werkbaar te houden.

 • Workshop 1.1 - Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.2 - Veerkrachtig voor de klas - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.3 - De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.4 - Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk! - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.5 - Team(veer)kracht - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.6 - Vertrouwenspersoon in het onderwijs - wettelijk kader en aandachtspunten - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.7 - Vertrouwenspersoon in het werkveld - goede praktijkvoorbeelden - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.8 - Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.9 - De preventie van psychosociale risico’s op het werk - wetgeving - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.10 - De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk - meet wat werkbaar is - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.11 - Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool) - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.12 - ‘Zot gedraaid van werk’ - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 2.1 - Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.2 - Veerkrachtig voor de klas - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.3 - De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.4 - Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk! - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.5 - Team(veer)kracht - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.6 - Vertrouwenspersoon in het onderwijs - wettelijk kader en aandachtspunten - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.7 - Vertrouwenspersoon in het werkveld - goede praktijkvoorbeelden - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.8 - Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.9 - De preventie van psychosociale risico’s op het werk - wetgeving - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.10 - De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk - meet wat werkbaar is - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.11 - Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool) - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.12 - ‘Zot gedraaid van werk’ - 26/11/2019 om 15:00

Inspiratiedag wiskunde in de eerste graad A-stroom

Zoek je inspiratie voor je wiskundeonderwijs? Kom naar de inspiratiedag naar aanleiding van de peiling wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs A-stroom.

 • Workshop 1 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom - logica, bewijzen & verzamelingen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 2 - bruggen slaan tussen de eindtermen wiskunde basisonderwijs en secundair onderwijs - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 3 - differentiëren in de les wiskunde door middel van co-teaching en coachend lesgeven - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 4 - doelgericht differentiëren binnen de wiskunde - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 5 - leerlingen activeren en motiveren in wiskundelessen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 6 - stap voor stap van concreet naar abstract bij eerstegraadsvergelijkingen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 7 - evalueren en differentiëren binnen de gemoderniseerde eerste graad - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 8 - aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 12/12/2019 om 13:15
 • Ik volg tijdens sessie 1 geen workshop - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 1 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom - logica, bewijzen & verzamelingen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 2 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom: statistiek - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 3 - differentiëren in de les wiskunde door middel van co-teaching en coachend lesgeven - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 4 - hoek- en bouwstenen voor leerlinggericht wiskundeonderwijs in de eerste graad A - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 5 - leerlingen activeren en motiveren in wiskundelessen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 6 - stap voor stap van concreet naar abstract bij eerstegraadsvergelijkingen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 7 - evalueren en differentiëren binnen de gemoderniseerde eerste graad - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 8 - KlasCement optimaal leren gebruiken - 12/12/2019 om 14:40
 • Ik volg tijdens sessie 2 geen workshop - 12/12/2019 om 14:40

Studiedag over EVC voor algemene vorming in het volwassenenonderwijs

Op deze studiedag presenteert het Erasmus+ project VISKA (Visible Skills of Adults) de behaalde resultaten voor Vlaanderen en geeft adviezen voor het optimaliseren van Eerder Verworven Competenties (EVC) voor algemene vorming in centra voor volwassenenonderwijs. Wat impliceert dit voor het beleid en de praktijk? Studiedag in samenwerking met EPALE Vlaanderen.