Inschrijven

Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden en/of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens éénmaal per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases, onder begeleiding van een facilitator. 

Het departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom in het najaar 2018 7 supervisies voor vertrouwenspersonen aangesteld in onderwijs. De supervisies zijn beperkt tot 12 vertrouwenspersonen per supervisie.

Praktische informatie

Supervisie 1: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Woensdag 14/11/2018, 09.00-12.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 2: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Dinsdag 20/11/2018, 09.00-12.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 3: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Dinsdag 20/11/2018, 13.00-16.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 4: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Vrijdag 23/11/2018, 09.00-12.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 5: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Vrijdag 23/11/2018, 13.00-16.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 6: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Donderdag 29/11/2018, 09.00-12.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Supervisie 7: (maximum aantal inschrijvingen = 12)
Woensdag 14/11/2018, 13.00-16.30 Consciencegebouw, lokaal 1C10

Locatie

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Bereikbaarheid

Met de auto 

Als u uit het stadscentrum of van de Brusselse kleine ring komt.
Men neemt rechts de uitrit van de tunnels Rogier of Sainctelette en neemt dan aan een rotonde links de Koning Albert II-laan richting Noordstation. Het Consciencegebouw ligt langs de rechterkant, voorafgaand de Belgacom-toren.

Als u uit het noorden van Brussel komt (A12, E19, Vilvoorde,...).
Men volgt na de Van Praet-brug het kanaal, aan de linkerzijde. Op de Willebroekkaai neemt men links de Simon Bolivarlaan tot aan de rotonde voor het Noordstation. Vervolgens neemt men rechts richting centrum. Het Consciencegebouw ligt links aan de overzijde van de Koning Albert II laan. Men kan op de Koning Albert II laan rondrijden tot aan het Consciencegebouw.

Met openbaar vervoer 

Het Consciencegebouw is vlakbij het Noordstation : te voet 5 minuten. Men kan naar Brussel Noord reizen met de trein of de tram- en buslijnen van MIVB of De Lijn. Men verlaat het Noordstation via de hoofdingang, richting Simon Bolivarlaan. Voor de rotonde neemt men naar links de Koning Albert II-laan richting Belgacom-toren. Het Consciencegebouw ligt even over de Belgacomtoren aan het nummer 15.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. 

Programma

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15 3c
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15 3c
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs kan u contact opnemen met:

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be