Inschrijven

Aftrap Strategisch Plan Geletterdheid

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Het werk aan het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024, zijn acties en engagementen is af. Dat moet gevierd worden! 


Vrijdag 9 november
 in de voormiddag stellen we het resultaat graag aan jullie voor!

Minister Crevits verwelkomt iedereen met een videoboodschap. Aansluitend zal Dirk Van Damme, werkzaam bij OESO, ons meer vertellen over het belang van geletterdheid in onze huidige  samenleving.

Daarna gaan we in  op het Strategisch Plan Geletterdheid zelf. Er zal toelichting gegeven worden bij: het ontstaansproces, de prioriteiten die werden gesteld, de acties die gerealiseerd zullen worden en het plan van aanpak voor de komende zes jaar.

We sluiten af met een broodjeslunch, een netwerkmoment.

Praktische informatie

Datum en uur

De aftrap vindt plaats op vrijdag 9 november 2018, van 9.00 tot 13.15 uur.

Locatie

H. Consciencegebouw,

Koning Albert II-laan 15,

1210 Brussel

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/bereikbaarheid-conscience 


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 80 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 31/10/2018 23u59 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9.00 uur: Onthaal met koffie
9.30 uur: Verwelkoming door mevr. Hilde Crevits – Minister van Onderwijs en Vorming, viceminister president van de Vlaamse Regering en coördinerend minister van het Strategisch Plan Geletterdheid
9.50 uur: 'Geletterdheid: het verschil tussen overleven en levenskwaliteit in een wereld in verandering' - door Dirk Van Damme, diensthoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO
10.40 uur: Koffiepauze
11.00 uur: Voorstelling Strategisch Plan Geletterdheid – door Sara Jaminé, Planleider van het Strategisch Plan Geletterdheid
12.00 uur: Toelichting plan van aanpak
12.30 uur: Broodjeslunch

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 3C38
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Andy Thoelen

e-mail: andy.thoelen@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met: 

Sara.jamine@vocvo.be 

Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met:

Andy.Thoelen@ond.vlaanderen.be