Inschrijven

Infosessie over het nieuwe GroeipakketInfosessie over het nieuwe Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. 

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. Zo zal bvb de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020 ook als onderdeel van het Groeipakket worden aangeboden en is er vanaf 2019 een extra kleutertoeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die naar het kleuteronderwijs gaan.

Kind&Gezin en de AGODI-academie slaan de handen in elkaar om alle belanghebbenden te informeren.

Charlotte en Christel, 2 leden van het transitieteam Groeipakket, zullen je toelichten

- welke keuzes Vlaanderen gemaakt heeft
- wat de concrete betekenis van het Groeipakket is voor een gezin
- wat de financiële impact kan zijn
- hoe het uitbetalingslandschap gevormd zal worden
- wat het betekent voor de huidige gezinnen en kinderen
- hoe jij als partner het verschil kan maken en hoe je gezinnen kan toeleiden
- waar je terecht kan met je vragen

Meer info over het Groeipakket vind je op de website van het groeipakket

Praktische info

Datum en uur

Maandag 26 november 2018 in het VAC Hasselt vanaf 9u30

Vrijdag 30 november 2018 in het VAC Leuven vanaf 9u30

Woensdag 19 december 2018 in het Consciencegebouw Brussel vanaf 9u30

Locaties

VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt   > Bereikbaarheid
VAC Leuven, Diestsepoort 6 te 3000 Leuven  > Bereikbaarheid
Consciencegebouw Brussel, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel  > Bereikbaarheid

Inschrijven

Inschrijven voor deze infosessie kan via het online inschrijvingsformulier. De deelname is gratis.

 

Programma

9u30
Onthaal met koffie

10u tot 12u
infosessie door Charlotte Reilhof en Christel Massa (transitieteam Groeipakket Kind & Gezin)
ruimte voor vragen

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be     

Contact

Kind&Gezin - Groeipakket Transitieteam
Christel Massa
Charlotte Reilhof 

AGODI - Kleuterparticipatie
Lise Van Proeyen & Sara De Meerleer
kleuterparticipatie@vlaanderen.be

AHOVOKS - Afdeling School- en Studietoelagen
Leentje Polspoel