Inschrijven

Studievoormiddag capaciteitsmonitor

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Lunch

Uw privacy

Startpagina

Studiedag capaciteitsmonitor 

Op vrijdag 19 oktober besliste de Vlaamse Regering om meer dan 150 miljoen euro te verdelen over steden en gemeenten waar de capaciteitsnoden in het basis- en, voornamelijk, secundair onderwijs het meest prangend zijn. De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurde op basis van de nieuwe ‘capaciteitsmonitor’. Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de VUB, brengt de capaciteitsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs in alle Vlaamse gemeenten in kaart. Enerzijds keken ze hiervoor naar de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen, en anderzijds werd een aanbodbevraging (beschikbare capaciteit in scholen) afgenomen bij alle Vlaamse gemeenten.

Aan de hand van een uiteenzetting door de onderzoekers zal u een beter zicht krijgen op de gehanteerde methoden en de uiteindelijke resultaten van de capaciteitsmonitor. Nadien zullen vertegenwoordigers uit Antwerpen en Leuven een getuigenis geven over de werking van hun lokale taskforce. We eindigen de voormiddag met een panelgesprek met vertegenwoordigers van scholen die recent bouwden met capaciteitsmiddelen. Aangezien de meeste middelen voorbehouden werden voor het secundair onderwijs, zal deze studiedag voor dat niveau extra aandacht hebben. 

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 28/11/2018, van 9u tot 13u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

De studiedag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw (grote aula) 


Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 20/11/2018 23.59u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9u-9.30u: Registratie en welkomstkoffie
9.30u-9.40u: Welkom
9.40u-10.30u: Toelichting over de capaciteitsmonitor door de onderzoekers
10.30u-10.50u: Getuigenis over werking van lokale taskforce
10.50u-11.15u: Pauze
11.15u-11.35u: Getuigenis over werking van lokale taskforce
11.35u-12.30u: Panelgesprek over bouwen met capaciteitsmiddelen
12.30u: Broodjeslunch

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 (3 B 28)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Kasper Ossenblok

kasper.ossenblok@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de studiedag Capaciteitsmonitor en uw inschrijving kan u contact opnemen met Ilse De Vulder.