Inschrijven

Beweging werkt

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemerStartpagina

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming, scholen uit het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en experten die de scholen ondersteunen en begeleiden in het werken aan een bewegingsbeleid een studiedag. De studiedag is bedoeld voor directies, leerkrachten (in het bijzonder ook leerkrachten buiten de lessen lichamelijke opvoeding), pedagogische begeleiders, leden van de onderwijsinspectie, leerlingen en al wie in secundaire scholen begaan is met het gezondheidsbeleid /bewegingsbeleid.

Doel van de studiedag is schoolteams te inspireren en te sensibiliseren om meer beweging tussendoor te krijgen. Er wordt stilgestaan bij wat er in de scholen in het pilootproject werkte, welke effecten de bewegingsinterventies op het welbevinden bij hun leerlingen hadden en het proces dat scholen doormaakten.

Praktische ervaringen in de scholen worden aangevuld met wetenschappelijke inzichten van binnen- en buitenland en met experitse van verschillende partners die de scholen begeleiden en ondersteunen in het werken aan een bewegingsbeleid.

In de voormiddag zijn er pleniare lezingen, in de namiddag zijn er interactieve workshops. Ga naar huis met een tas vol met (nieuwe) ideeën om meer beweging in jouw school te krijgen en/of bij te sturen en schrijf in.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op dinsdag 12 februari, van 9u30 tot 17u00.

Locatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88

1000 Brussel

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200 deelnemers. 

Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 05/02/2018 (23u59) en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.00 09.30 Onthaal
09.30 09.35 Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Tineke Van Steenkiste van het Vlaams Instituut Gezond Leven
09.35 10.35 Wat heeft het pilootproject ‘Scholen in beweging’ ons geleerd?
Presentatie van de resultaten uit het onderzoek gekoppeld aan kritische reflecties door leden van de schoolteams en hun leerlingen, experten die de scholen begeleiden en het beleid.
Marthe Vermeulen KU Leuven, Patrick D’haese en Leen Van Looy van MOEV i.s.m. met de scholen uit het pilootproject
10.35 11.05 Hoe werken aan een bewegingsbeleid op school?
Dr. Annelies Vandenberghe van het Vlaams Instituut Gezond Leven
11.05 11.20 Pauze
11.20 12.10 Ervaringen met Smart Moves: wat kunnen we leren uit bevindingen in Nederland?
Dr. Amika Singh van Smart Moves Nederland
12.10 12.20 Uitleg door dagvoorzitter bij workshops in de namiddag. 
Aankondiging van de broodjeslunch en praktijkbeurs
12.20 13.20 Broodjeslunch met praktijkbeurs
13.20 13.30 Verplaatsing richting auditorium
13.30 13.50 Toespraak door minister Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs.
13.50 14.00 Verplaatsing richting workshops - ronde 1
14.00 14.55 Workshops - ronde 1
14.55 15.00 Verplaatsing richting workshops – ronde 2
15.00 15.55 Workshops – ronde 2
15.55 16.00 Verplaatsing naar receptie
16.00 17.00 Afsluitende receptie

Beschrijving dagdelen

PLENAIRE SPREKERS

Tineke Vansteenkiste

Tineke Vansteenkiste is senior stafmedewerker Gezonde School bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Haar carrière begon eind 2005 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het was in het CLB GO! Gent dat ze voor het eerst kennis maakte met het gezondheidsbeleid op school. Kort daarna maakte ze de overstap naar de koepel van het GO! waar ze onder andere betrokken was bij de uitbouw van de ondersteuningsstructuur voor het gezondheidsbeleid in GO! scholen. In 2010 maakte ze even de overstap naar de praktijk en stond ze twee jaar voor de klas. 

Sinds 6 jaar is ze werkzaam bij het Vlaams Instituut Gezond Leven en dagelijks bezig met de werking rond gezondheid naar het onderwijs. Ze volgt de ontwikkelingen binnen de onderwijssector op, onderhoudt de contacten met de onderwijspartners, staat in voor de (verdere) uitwerking en implementatie van thema-overschrijdende methodieken (bv. Gezonde School) en ondersteunt haar themacollega’s die projecten uitwerken naar het onderwijs vanuit de settinggerichte invalshoek. 

Tineke coördineerde de begeleiding van de scholen in het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en trok mee de intervisiemomenten.

Marthe Vermeulen

Marthe Vermeulen behaalde haar Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidszorg in 2017 met grote onderscheiding. Daarnaast behaalde ze in 2017 de Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel is ze aan de slag als  wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep aangepaste bewegingsactiviteiten en psychomotorische revalidatie en als psychomotorisch therapeute in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel.

Leen Van Looy

Leen Van Looy is Master lichamelijke opvoeding en coördinator van MOEV in West-Vlaanderen. Na een korte onderwijscarrière in het secundair onderwijs is ze reeds 26 jaar actief in de schoolsport waar ze doorheen haar loopbaan expertise heeft opgebouwd voor het bewegingsbeleid op scholen binnen het breder kader van het gezondheidsbeleid. Ze stond mee aan de wieg van het project ‘Fitte School’ (2005), waar in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven de eerste stappen naar de scholen werd gezet voor het uitbouwen van een kwalitatief voedings- en bewegingsbeleid en van waaruit de MOEV schoolondersteuning is gegroeid. Naast het aansturen van haar team MOEV- medewerkers in West-Vlaanderen zet ze vanuit MOEV in de op de uitwerking en implementatie van de methodieken, campagnes, thematische projectoproepen met betrekking tot beweging in samenwerking met onderwijspartners en externe partners.

Leen coördineerde de begeleiding van de scholen in het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en trok mee de intervisiemomenten.

Patrick D’haese

Patrick D’haese is Master in de rechten en master in Leisure and Tourism. Als directeur van de Fietsersbond vzw zette hij duurzame mobiliteit en een sterk fietsbeleid mee op de politieke agenda. Als raadgever mobiliteit van minister Crevits tekende hij vorige legislatuur mee het fietsbeleid in Vlaanderen uit. Deze legislatuur volgt hij als raadgever mobiliteit en openbare werken deze dossiers op vanuit het vice-kabinet. Als raadgever onderwijs coördineert hij op het kabinet onderwijs o.a. het beleid inzake gezonde voeding en beweging op school. 

Dr. Annelies Vandenberghe

Dr. Annelies Vandenberghe is senior stafmedewerker beweging bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Ze is doctor in de Biomedische Wetenschappen, na een opleiding Licentiaat lichamelijke opvoeding met studievariant sportmanagement (KULeuven).Haar expertise ligt in de ontwikkeling van projecten rond beweging, sedentair gedrag en voeding naar de setting onderwijs en kinderopvang; zoals Actieve kinderopvang, Gezonde kinderdagverblijven, en informatiedossiers voor het secundair onderwijs zoals dat van Beweegvriendelijke school. Ook de invulling van een beleid voor beweging en sedentair gedrag in scholen zit in haar takenpakket. Daarnaast is zij coördinator voor de 10.000-stappenmethodiek.

Zij maakt ook deel uit van het team binnen Gezond Leven dat werkt rond de nieuwe bewegingsdriehoek. 

Tijdens haar doctoraat was Annelies ook actief als docent praktijk aan de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en docent praktijk biomechanica en kinesiologie van de KULeuven.

Dr. Amika Singh

Dr. Amika Singh (1974) onderzoekt in praktijkgerichte epidemiologische studies onder andere verbanden tussen bewegen en effecten op fysieke en mentale gezondheid.

Amika is bewegingswetenschapper en epidemioloog en sinds 2000 werkzaam bij het VU medisch centrum Amsterdam. Sinds 2018 werkt Amika een deel van haar tijd bij het Mulier Instituut. 

Amika is betrokken bij diverse projecten die zich richten op het meer inzicht krijgen in waarom sommige jongeren actief of juist niet actief zijn en het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsbevorderende interventies in de schoolsetting.

Één van de projecten waarin Amika in de afgelopen 5 jaar intensief aan gewerkt heeft is SMART MOVES!. Tijdens haar lezing zal Amika onder andere over SMART MOVES! vertellen: een onderzoeksproject waarin Amika met haar team naar de effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en leerprestaties in de schoolsetting kijken. Daarbij wordt nadrukkelijk het perspectief van docenten en kinderen betrokken.

WORKSHOPS

Deelnemers kunnen kiezen uit 9 verschillende workshops. Elke workshop wordt tweemaal aangeboden. 

WORKSHOP 1
Werken aan betrokkenheid met leerlingen

Wat is leerlingenparticipatie en hoe kan je dat concreet toepassen in het bewegingsbeleid op school? De Vlaamse Scholierenkoepel en een school uit het pilootproject zetten scholen op weg met verhalen uit de praktijk, onderbouwde kaders en tips & tricks.

De workshop wordt begeleid door Lieselot Deckers, vormingsverantwoordelijke bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

Al 9 jaar versterkt Lieselot jongeren om in de scholen hun stem te laten horen en eventueel ook zelf de touwtjes in handen te nemen. Van scholen waar de directie proactief leerlingen bij het beleid betrekt, krijgt Lieselot het warm. Analyseren, uitpuren, ideeën bedenken, beslissen, acties op poten zetten … de scholen doen het met de scholieren. Lieselot zorgt voor de juiste methodieken, inspiratie en ondersteuning om die processen in gang te zetten. Neerzetten van duurzame resultaten is dan ook Lieselots dada.WORKSHOP 2
Transversaal werken: van werken aan bewegen over werken aan welbevinden

Beweging dringt het curriculum door via diverse kaders. Zowel de (nieuwe) eindtermen als het decreet leerlingenbegeleiding beklemtonen het belang van beweging en het welbevinden van de leerlingen. In deze workshop wordt er stilgestaan bij deze kaders en wordt er aan de hand van een concreet voorbeeld van een school uitgelegd hoe dat zich in de praktijk kan vertalen.

De workshop wordt begeleid door Joris Hoerée, Hans van Boven en Sigrid De Vuyst.

De workshopbegeleiders zijn alle drie verbonden aan de centrale diensten van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Joris Hoerée is pedagogisch adviseur secundair onderwijs en specialist leerlingenbegeleiding. 

Hans Van Boven werkt als pedagogisch begeleider lichamelijke opvoeding, sport en dans.

Sigrid De Vuyst is coördinator voor het gezondheidsbeleid. Ze werkt hiervoor samen met de pedagogische begeleidingsdienst en de verschillende expertisecentra in Vlaanderen (Vlaams Instituut Gezond Leven, MOEV, het Agentschap Sport Vlaanderen, Sensoa,…).WORKSHOP 3
Vanuit een bewegingsaanbod naar een kwalitatief bewegingsbeleid

‘Sport beweegt je school 2.0’ laat toe dat aan de hand van kleine en haalbare stappen wordt gewerkt aan een kwalitatief bewegingsbeleid op scholen. De kadermethodiek ‘Gezonde school’ wordt als leidraad gebruikt om te vertalen in een praktische toepassing met online instrumenten, voorbeelden uit de praktijk, inspirerende educatieve materialen, … Complementair aan het instrument en op vraag van scholen helpen de MOEV-schoolondersteuners van scholen een bewegingsrijke omgevingen te maken. Dat gebeurt samen met het schoolteam, de leerlingen, hun ouders en partners uit het netwerk van de scholen.

De workshop wordt begeleid door Yannick Van Ovenberghe en Patrick Gilissen.

Beiden zijn schoolondersteuners bij MOEV, respectievelijk in West-Vlaanderen en Limburg. Op vraag van de scholen helpen Yannick en Patrick bij het uitbouwen van hun bewegingsbeleid. Daarnaast zetten ze zich in om de implementatie van projecten, acties en materialen te promoten in de scholen van hun regio via lokale netwerkmomenten, vormingen en concrete beweeg- en sportacties in de school en ook na de lesuren. Hiervoor werken ze nauw samen met lokale en regionale partners. Zo ondersteunen zij de scholen bij de projectoproep ‘gedeelde speelplaatsen’, brengen ze scholen bij elkaar in samenwerking met de lokale overheid om samen beweeg- en sportinitiatieven uit te werken, zijn ze actief betrokken bij de lerende netwerken van het project ‘sport na school voor de 1ste en 2de graad voor secundaire scholen’ van Sport Vlaanderen.WORKSHOP 4
Bewegingsvriendelijk lesgeven

Beweging en sport hoeft niet beperkt te blijven tot de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding. Elke leerkracht kan in zijn/haar lessen leerinhouden aanbrengen via beweging. Als leerkracht investeren in een actief schoolklimaat, betekent ook dat je op zoek gaat naar manieren om zoveel mogelijk beweging te integreren tijdens je lessen. Wat kan je als leraar doen binnen de klascontext?  Hoe kan een schoolteam  aanzetten om een beweegvriendelijke klasomgeving te creëren?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken we de inhoud  concreet. Meer leerplezier? Bewegingsvriendelijk lesgeven biedt hiervoor veel kansen!
# dynamische klasomgeving,   # actieve werkvormen, #bewegingstussendoortjes, # bewegend leren, # vitalschool.

De workshop wordt begeleid door Dave Brunet, Gert Muylle en Leen Van Looy.

Dave Brunet is lector lichamelijke opvoeding in Howest, Vakgroep coördinator lichamelijke  opvoeding en onderzoekmedewerker voor “Vital schools”

Gert Muylle is lector bewegingsopvoeding in het kleuter- en lager Onderwijs in Howest en tevens projectleider voor ‘Vital Schools’

Leen Van Looy is Master lichamelijke opvoeding en coördinator van MOEV in West-Vlaanderen waar ze doorheen haar loopbaan expertise heeft opgebouwd voor het bewegingsbeleid op scholen binnen het breder kader van het gezondheidsbeleid. WORKSHOP 5
Waarom bewegen?

Iedereen is overtuigd van de positieve impact van dagelijks voldoende bewegen. De zeer vele wetenschappelijke studies hieromtrent zijn eenduidig. En toch slagen al te veel (jonge) mensen er niet in om deze beweging te integreren in hun dagdaglijkse leefpatroon. 

In de workshop ‘Waarom bewegen’ hanteert Paul Van Den Bosch de ‘Gouden cirkel’ van Simon Sinek om samen met de deelnemers te zoeken naar het antwoord ‘waarom we moeten bewegen’, om dan via ‘hoe bewegen’ te komen tot de uiteindelijke beweging zelf, het ‘wat’. Stress, en het beheersen ervan, neemt in deze workshop een centrale plaats in.  

De workshop wordt begeleid door Paul Van Den Bosch.

Paul Van Den Bosch  werkt(e) in zijn 30-jarige coachcarrière met topatleten als motorcrossers Eric Geboers en Georges Jobé, veldrijder Sven Nys, de renners van LOTTO Soudal (Andre Greipel, Tim Wellens, Thomas De Gendt...) en vele andere toppers. Met zijn atleten behaalde hij vijf Europese- en tien wereldtitels in vijf verschillende sportdisciplines. Hij is Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. In 2009 richtte hij met Bob Verbeeck van het sportmarketingbureau GOLAZO Sports Energy Lab op. Hij is tevens raadgever voor minister Crevits voor het bewegingsbeleid.WORKSHOP 6
Aan de slag met de bewegingsdriehoek

In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, vatten we voor je samen in de Gezond Leven tips van de bewegingsdriehoek. Voor scholen betekent de bewegingsdriehoek een vernieuwde basis voor een sterke bewegingsvisie. Tijdens de workshop worden samen met de deelnemers enkele complementaire instrumenten en projecten verkend. 

De workshop wordt begeleid door Dr. Ragnar Van Acker.

Dr.Ragnar Van Acker is doctor in de lichamelijke opvoeding. Zijn huidige functie is senior stafmedewerker voor de inhoudelijke coördinatie van beweging & sedentair gedrag bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zijn expertise ligt in de ontwikkeling van een onderbouwde visie, gedragsverandering, en de invulling van een beleid voor beweging en sedentair gedrag in gemeenten, op het werk, en Gezonde school. Hij stond aan de wieg van de nieuwe bewegingsdriehoek en de vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen voor beweging en sedentair gedrag. Zijn team werkt ook aan projecten zoals Actieve Kinderopvang; Woogie Boogie, een project voor minder lang stilzitten in de kleuterschool; en informatiedossiers voor het secundair onderwijs zoals dat van Beweegvriendelijke school. Gezond Leven werkt nauw samen met MOEV bij hun schoolondersteuning binnen het kader van Gezonde school.  Voor de periode bij Gezond Leven heeft Ragnar onder andere aan UGent veldonderzoek gedaan omtrent de Brede school en bijhorende succesfactoren van een bewegingsbeleid op school, was hij actief als hogeschoollector aan de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, en coördinator in watersportverenigingen.WORKSHOP 7
Do’s en Don’ts in het werken aan actieve verplaatsingen

In het werken aan actieve verplaatsing worden scholen met heel wat drempels geconfronteerd. In deze workshop wordt bekeken hoe er daaraan tegemoet kan worden gekomen. Een school getuigt van haar aanpak en illustreert hoe belangrijk het is om niet alles in één keer te willen, te werken met een goed plan en een stevig onderbouwde visie. Ze illustreert de linken tussen belangrijke thema’s uit het gezondheidsbeleid. 

De workshop wordt begeleid door Erik Thys en Bart Nobels van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Fietsen voor de Natuur.

Erik Thys, projectverantwoordelijke, en Bart Nobels, beleidsverantwoordelijke, werken in het team verkeers- en mobiliteitseducatie van de VSV.

Zowel basis- als secundaire scholen kunnen bij de VSV terecht voor praktijkgerichte educatie. Ze hebben een uitgebreid gamma aan doe-pakketten voor praktijkeducatie, sensibiliserende acties en overkoepelende schoolprojecten. Je kan zelfs verkeersweken boeken of begeleiding op maat aanvragen. Projecten zoals De Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen en de Mobibus zijn inmiddels klinkende namen geworden in het onderwijs.

Fietsen voor Natuur is een project van Campus Hast. Het poogt actef bij te dragen en een pragmatische oplossing te bieden voor veel besproken actuele en ernstige knelpunten: luchtvervuiling in en rondom scholen, verkeersdrukte, gedrag van automobilisten, parkeerplaatsen in de nabijheid van scholen, uitwerken van een betere circulatie, veiligheid, gezondheid en welzijn in ieders belang, in nabije schoolomgeving en daarbuiten. Het zaadje voor het project werd 15 jaar geleden geplant. Inmiddels groeide het uit tot een sterke, stevige boom. Verneem van de coördinator Jan Van Doren  hoe belangrijk het is om niet alles in één keer te willen, te werken met een goed plan en een stevig onderbouwde visie en linken te leggen tussen belangrijke thema’s uit het gezondheidsbeleid.WORKSHOP 8
Werken aan een multifunctionele speelplaats in een secundaire school

In deze workshop wordt er stilgestaan bij wat wel en niet werkt om jongeren op de speelplaats in beweging te krijgen. Er wordt ingegaan op belangrijke elementen in het ontwerp, het creëren van een positieve sfeer op de speelplaats, het belang van betrokkenheid, de leerkansen, de werkvormen en de verankering in het beleid.  en kan deze ook als leeromgeving gebruikt worden? 

De workshop wordt begeleid door Linde Van Hecke en Ingrid Goossens van MOEV.

Linde Van Hecke is de Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Na haar opleiding ging ze aan de slag als wetenschappelijk onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit Gent. Ze deed vier jaar onderzoek naar de kenmerken van openbare ruimtes die jongeren kunnen aanzetten om meer te bewegen. Na vier jaar onderzoek is ze gestart als beleidsmedewerker bij MOEV. Daar is de speelplaatswerking een van de thema’s die ze behartigd. 

Ingrid Goossens is Master lichamelijke opvoeding en verantwoordelijke secundair onderwijs bij  MOEV Oost-Vlaanderen.

Linde begeleidt samen met De Ambrassade de scholen voor het inrichten van een actieve, bewegingsvriendelijke, open of gedeelde speelplaats. De Ambrassade is een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel en de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen. De Ambrassade werkte eerder aan de publicatie “Ruimte delen is ruimte creëren”. Deze handleiding biedt geen kant en klaar stappenplan om ruimte te delen, want elk gedeeld ruimte initiatief is uniek. Wel worden er verschillende mogelijkheden en tips aangereikt om bepaalde uitdagingen aan te pakken of problemen op te lossen. Bovendien vind je hier heel wat goede voorbeelden ter inspiratie. De handleiding bespreekt heel praktische zaken zoals het afsluiten van een goed contract tussen de eigenaar en de verschillende gebruikers, verzekeringen en aansprakelijkheid, of hoe je aan de nodige financiële middelen komt om een gedeeld ruimte initiatief uit de grond te stampen. Daarnaast worden er ook tips gegeven over hoe je moet omgaan met conflicten tussen verschillende gebruikers, of over hoe je een zo divers mogelijk publiek kan bereiken en zo een echte gedeelde ruimte kan creëren.

MOEV en De Ambrassade ondersteunen en begeleiden samen onderwijsinstellingen voor het inrichten van bewegingsvriendelijke en open schoolspeelplaatsen. WORKSHOP 9
Gezond werken in een gezonde school

De aandacht voor beweging bij een schoolteam is minstens even belangrijk dan datgene wat ze voor de leerlingen doen. Een goede gezondheid is essentieel. Welke acties kan een onderwijsinstelling opzetten rond bewegen van haar personeel? Hoe begint ze daaraan en wie kan daarbij helpen? In deze interactieve sessie krijg je een antwoord op de bovenstaande vragen en verneem je meer over welke tools beschikbaar zijn om er mee aan de slag te gaan.

De workshop wordt begeleid door Silvia Van Cauter en Ken Nys van het Agentschap Sport Vlaanderen. 

Silvia Van Cauter is sinds 2016 stafmedewerker Gezond Werken bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Vanuit de setting werk probeert ze ervoor te zorgen dat de ondernemingen een gezondheidsbeleid opzetten naar de eigen medewerkers, waaronder ook voor scholen. Hiervoor werden verschillende instrumenten ontwikkeld om stap voor stap een werkomgeving te creëren die een gezonde leefstijl van werknemers toelaat en stimuleert. Verder ondersteunt ze de projectcoördinator van Gezond op de Werkvloer waardoor ondernemingen subsidies kunnen aanvragen om een gezondheidsbeleid op te zetten. Silvia heeft verschillende vormingen en ondersteunt haar themacollega’s die specifieke projecten uitwerken naar de setting werk waaronder de Gezond Vergaderen Box, Wisselwerken, Veerkracht in teams enz.

Ken Nys is sinds 2003 aan het werk bij Sport Vlaanderen. Tot de zomer van 2016 was hij werkzaam als provinciaal inspecteur (nu coördinator als titel) van de promotiedienst Antwerpen. Deze buitendiensten fungeren als antenne of satellietkantoor van Sport Vlaanderen. Hij is gebeten door sportpromotie in de brede zin van het woord en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het promoten van sporten en bewegen op het werk bij ondernemingen (profit en non-profit). Samen met een team van collega’s heeft hij het actieplan Sport op het Werk uit de grond gestampt en gemaakt tot wat het nu is. Binnen zijn huidige functie is hij naast projectverantwoordelijk Sport op het Werk ook verantwoordelijk voor de interne communicatie en het personeelsbeleid van de afdeling sportpromotie en stuurt hij de 5 promotiediensten van Sport Vlaanderen aan. 

De sport- en beweegscan van het Agentschap Sport Vlaanderen is een instrument dat toelaat om voor je van start gaat met acties op het werk, een idee te krijgen over de motivatie en verwachtingen van je werknemers. Via de sport- en beweegscan worden er een een aantal sportieve basisgegevens in kaart gebracht waarmee er verder aan de slag kan worden gegaan. De sport- en beweegscan doet dienst als nulmeting. Na verloop van tijd en na implementatie van een aantal initiatieven, kan de enquête een tweede keer worden afgenomen. Op die manier wordt het effect van de acties in kaart gebracht en nagegaan waar het actieplan en de ondersteuning bijgestuurd kunnen worden. De beweegscan kan gratis worden aangevraagd bij het Agentschap Sport Vlaanderen. Enige voorwaarde is dat minstens de helft van de werknemers de enquête invult.

De scholen die deelnamen aan het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en zorgen voor reflecties vanuit opgedane ervaringen zijn:

Barnum Roeselare
Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

Campus Van Eyck Middenschool en Atheneum
B. Philipslaan 20
3680 Maaseik

Don Bosco Halle Technisch Instituut
Lenniksesteenweg 2
1500 Halle

Instituut Sint-Lutgardis 
Dreef 47
9930 Zomergem

Koninklijk Atheneum Zottegem
Meerlaan 25 
9620 Zottegem

Leerexpert
Burchtse weel 102
2050 Antwerpen

Sint-Claracollege
Kloosterbaan 5 
2370 Arendonk

Sint Godelieve Instituut 
Mechelseweg 129
1880 Kapelle op den Bos

Sport- en Handelsinstituut
Parklaan 52 
2300  Turnhout

Stella-Matutinacollege Lede
Bellaertstraat 11
9340 Lede

VTI Torhout 
Papebrugstraat 8a 
8820 Torhout

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Koning Albert II-laan 15 (3C38)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Rita Van Durme

e-mail: rita.vandurme@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met: 
rita.vandurme@ond.vlaanderen.be

Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met: 
jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be