Inschrijven

Netwerkdag ‘Samen naar een optimale samenwerking tussen de Brusselse scholen en politiezones’

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer


Startpagina

Op vrijdag 22 februari 2019 nodigt het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en de vaste commissie van de lokale politie (VCLP) u uit voor de netwerkdag ‘Samen naar een optimale samenwerking tussen de Brusselse scholen en politiezones’.

Deze netwerkdag schetst de wettelijke kaders en richtlijnen van thema’s die op het raakvlak liggen tussen onderwijs en politie. Het gaat om thema’s zoals spijbelen, drugs op school, fouilles, verhoren, huiszoekingen, radicalisering, lokale integrale veiligheidscellen, noodplanning, vechtpartijen aan de schoolpoort, … We lichten enkele inspirerende voorbeelden toe waar onderwijs en politie de handen in elkaar slaan. Tot slot heeft de netwerkdag als doel dat het Brusselse onderwijsveld en de Brusselse politiezones elkaar beter kunnen leren kennen. Door elkaars werking beter te leren kennen, kunnen samenwerkingsverbanden versterkt worden en kunnen misverstanden of verkeerde verwachtingen vermeden worden.
 

De netwerkdag is bedoeld voor het Brusselse onderwijsveld (bij voorkeur directies of vertegenwoordigers van de directie, leerlingenbegeleiders …) en de Brusselse politiezones.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019, van 9u30 tot 14u.

Locatie

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/bereikbaarheid-conscience

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 170 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk tot 17 februari 23u59 of tot volzet verklaring en kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

08u15 09u15 Onthaal met koffie
09u15 09u20 Verwelkoming en toelichting bij het opzet van de studiedag
09u20 10u00 Emilie Le Roi (DOV) en Paul Spaens (VCLP) over de wettelijke kaders
10u00 10u40

Goodpractices:
Sophie Lever - PZ Carma over samenwerking onderwijs-politie i.k.v. spijbelen
Charlotte Vancoppenolle – PZ Brussel Zuid

10u40 10u55 Pauze + verplaatsing naar de dialoogtafels
10u55 12u45 Dialoogtafel per politiezone: verheldering van de werking van de politiezone waarin de school gelegen is + bespreking van casussen en samenwerking met onderwijs
12u45 14u00 Broodjeslunch

DIALOOGTAFEL PER POLITIEZONE

Als deelnemer kies je om aan te sluiten bij de dialoogtafel van de politiezone waar je school gelegen is. Tijdens de dialoogtafel wordt de werking van de politiezone toegelicht waarna casussen en samenwerkingsopportuniteiten besproken worden. Er is ruimte voorzien voor het uitwisselen van informatie, en eventueel het maken van afspraken. 

Zone 1: PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene: Brussel en Elsene

Zone 2: PZ Brussel-West: Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem

Zone 3: PZ Zuid: Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis

Zone 4: PZ Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem: Oudergem, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde

Zone5: PZ Montgomery: Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe

Zone 6: PZ Polbruno: Evere, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Koning Albert II-laan 15 (3C38)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Emilie Le Roi

e-mail: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan je contact opnemen met: 

emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

Voor vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met: 

katleen.kielbaey@ond.vlaanderen.be