Inschrijven

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

Praktische informatie

1. Tweedaagse introductiecursus voor JoJo-preventiemedewerkers

Inhoud

Data en locaties

Tijdens deze tweedaagse vorming krijg je als preventiemedewerker een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Eerst wordt uitgebreid stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook de verschillende opleidingsmogelijkheden voor JoJo-medewerkers komen aan bod. Tot slot leer je een aantal praktische zaken die goed van pas zullen komen in je omgang met leerlingen. Deze vorming biedt je bovendien de kans om ervaringen uit te wisselen met andere preventiemedewerkers en al je vragen over het project te stellen. De vorming wordt gegeven door Dominique Roos.

Het is verplicht dat alle preventiemedewerkers deze opleiding één keer volgen tijdens hun tewerkstelling!
Inschrijven? 
Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 

Waar? VAC Brugge, Kon. Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge
Wanneer?

7 en 8 juni 2018

Uur? 9.00 tot 16.30 uur
Waar? VAC Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-112, 2018 Antwerpen
Wanneer? 24 en 25 september 2018
Uur? 9.00 tot 16.30 uur
Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6, Leuven
Wanneer? 12 en 13 november 2018
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

2. Introductiecursus voor COACHES van preventiemedewerkers, onderhoudsmedewerkers en medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Een goede begeleiding van de startbaners is een noodzakelijke voorwaarde om het startbanenproject te doen slagen. Daarom willen wij elke coach warm maken voor de introductiecursus voor coaches. ‘Coach zijn’ betekent veel meer dan precies weten wat de functie inhoudt en over het juist omschreven stappenplan beschikken. ‘Coach zijn’ betekent luisteren, ondersteuning bieden, motiveren, feedback geven en krijgen… Hoe creëeren we een evenwicht tussen een constructieve ondersteuning en oog voor de mens achter de startbaner? Welke grenzen stellen we tegenover onze functie afhankelijk van de beschikbare tijd? Deze en veel meer vragen komen aan bod tijdens deze vorming. De vorming wordt gegeven door Marit Goossens.

Wij verwachten dat alle coaches de introductiecursus minstens eenmaal volgen!
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen!

! Deze vorming is zowel voor coaches van preventiemedewerkers, coaches van onderhoudsmedewerkers als coaches van medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters.

Waar? VAC Gent, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Wanneer?

25 mei 2018

Uur? 09.30 - 16.30 uur
 
Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6, Leuven
Wanneer? 11 oktober 2018
Uur? 09.30 - 16.30 uur

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

3. Intervisie voor COACHES van preventiemedewerkers, onderhoudsmedewerkers en medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Deze vorming bouwt verder op de onderwerpen die behandeld worden tijdens de introductiecursus voor coaches. De intervisie is opgebouwd rond vragen en noden die coaches zelf delen vanuit hun eigen praktijk. Mogelijke problemen worden gezamenlijk besproken en ‘good-practices’ kunnen uitgewisseld worden. Er wordt aandacht besteed aan het geven van feedback en de sollicitiatieprocedure. Marit Goossens leidt alles in goede banen en voorziet deelnemers van goede raad en een aantal praktische tips.

Coaches kunnen enkel inschrijven indien zij eerder aan de introductiecursus hebben deelgenomen!
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! Opgelet: het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 8 personen!

Waar? Hendrik Consciencegebouw, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij Noordstation)
Wanneer?

3 december 2018

Uur? 9.30 tot 16.30 uur

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
 

4. Infosessie meerdaagse trajectbegeleiding

Inhoud

Data en locaties


Deze infosessie vertelt je meer over de inhoud en praktische kant van de vorming 'trajectbegeleiding'. Wie na afloop van de sessie geïnteresseerd is om de trajectbegeleiding te volgen, kan meteen een gesprek hebben met de trajectbegeleider. In het gesprek wordt nagegaan of trajectbegeleiding iets voor jou is. Als je kandidaat bent, wordt op basis van het gesprek beslist of je al dan niet geselecteerd wordt voor de trajectbegeleiding. 

Het totale traject omvat naast de infosessie 3 vormingsdagen , een exitgesprek en een terugkomdag. 

Benieuwd? Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op!

“Ik heb geen idee wat ik wil doen wanneer mijn startbaan afloopt.” “Na lang zoeken, heb ik nog steeds niet de opleiding gevonden die bij mij past.” “Solliciteren, wat is dat?”

Herken je jezelf in bovenstaande uitspraken? Dan is trajectbegeleiding vast iets voor jou! In deze dagen trajectbegeleiding gaan we SAMEN met jullie een plan maken voor de toekomst.

Hoe?
We ontdekken wat jullie talenten en kwaliteiten zijn.
We gaan aan de slag met vragen en thema’s die jullie zelf aanbrengen.
We werken gevarieerd, zowel in groep als individueel.
We zijn geen fan van saaie sessies,  maar gebruiken creatieve en actieve oefeningen.
We bouwen aan jullie sociale skills en sociale netwerk. 

Inschrijven voor de infosessie? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! Opgelet: het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25! 

Waar? VAC Brugge, Kon. Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge
Wanneer?

23 april 2018

Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)
 
Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6, Leuven
Wanneer? 27 september 2018
Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)
 
Waar? VAC Antwerpen,  Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer?

16 november 2018

Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

5. Omgaan met racisme

Inhoud

Data en locaties

In dagelijkse contacten met leerlingen, collega’s, vrienden en familieleden word je regelmatig geconfronteerd met racistische uitspraken of racistisch gedrag ten aanzie nvan personen uit andere cultuurgroepen. Als je daarop wil reageren, voel je je vaak machteloos. Sommigen slaan de deur dicht, anderen bouwen een heel discours op met cijfers en weerleggingen. Vaak stel je vast dat het allemaal niet baat… In de vorming ‘omgaan met racisme’ gaan we op zoek naar een persoonlijke en effectieve manier om in gesprek te gaan met mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van oefeningen en rollenspel verwerven we inzicht in de achtergronden van racistisch gedrag. Dit breng ons op het spoor van een bevrijdende aanpak van racisme.
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen!

Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6, Leuven
Wanneer?

27 april 2018

Uur? 9.00 tot 16.30 uur
 
Waar? VAC Gent, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Wanneer? 19 oktober 2018
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven
 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

6. Omgaan met feedback en geweldloos communiceren

Inhoud

Data en locaties

Feedback krijgen is vaak moeilijk. Feedback geven is dikwijls nog veel moeilijker. We weten namelijk dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen, waardoor we al gauw niets meer durven zeggen. Toch is het ook verrijkend voor jezelf en voor de andere. Ontdek in deze vorming hoe je feedback op een positieve manier kan geven en (zeker niet minder belangrijk) kan ontvangen. We vertrekken vanuit geweldloze communicatie waarbij jouw eigen behoeften centraal staan.  Op het einde van de vorming ben je helemaal klaargestoomd om feedback te ontvangen en zelf ook te geven.
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen!

Waar? Hendrik Consciencegebouw, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij Noordstation)
Wanneer?

17 mei 2018

Uur? 9.00 tot 16.00 uur

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)


Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20) 
1210 Brussel 

Verantwoordelijken

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kun je contact opnemen met:

jojo@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
http://www.agodi.be/jojo-project

Coördinatoren:

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)
Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)