Inschrijven

Van stress naar welbevinden? Studiedag rond werkbaar werk in het onderwijs.

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Broodjeslunch

Attest van deelname

Jouw privacyStartpagina

Werken in onderwijs is boeiend, maar uitdagend. Daarom is het belangrijk dat je je goed voelt op het werk. Tijdens deze studiedag staat de vraag Hoe kunnen we het welbevinden van onderwijspersoneel verhogen? centraal.

Diverse welzijnsthema’s komen aan bod. Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden, tips van experten en grote en kleine acties die je kan ondernemen om het welbevinden van jezelf en je collega’s te verhogen en het werk binnen je onderwijsinstelling werkbaar te houden.

Praktisch informatie

Voor wie?

Streven naar welzijn en welbevinden is een zaak van iedereen in een onderwijsinstelling. Deze studiedag staat daarom open voor iedereen die interesse heeft in werkbaar werk en welbevinden in onderwijs. 

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op dinsdag 26 november, van 9 tot 16 uur.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-conscience 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 180 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 november (17 uur) en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9 uur Ontvangst met koffie
9.30 uur Verwelkoming door dagvoorzitter Hilde Lesage
9.40 uur Plenaire sessie: Deel 1:
Praktijkverhaal: Hoe welzijn de maatstaf kan worden binnen een organisatie
10.55 uur Pauze
11.25 uur Plenaire sessie: Deel 2: 
Praktijkverhaal: Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken
12.40 uur Broodjeslunch
13.30 uur Teaser: De link tussen burn-out en energiebalans gerelateerd gedrag bij leraren en schooldirecteurs (onderzoek VUB)
13.55 uur Workshopronde 1
14.55 uur Pauze en lokaalwissel
15.00 uur Workshopronde 2
16.00 uur Einde

PLENAIRE SESSIE: DEEL 1

Praktijkverhaal: Hoe welzijn de maatstaf kan worden binnen een organisatie

Auditorium

Gastspreker Wim Hanssens licht toe welke positieve effecten de transitie van een eerder sanctionerend beleid naar een zorgbeleid had op het welbevinden van de jongeren en de medewerkers binnen zijn school. Tijdens de sessie gaat Wim dieper in op het hoe en het waarom van de uitbouw van een organisatiecultuur, die gekenmerkt wordt door autonomie, betrokkenheid, competentie en altruïsme.

Wim Hanssens is ruim 46 jaar actief in het onderwijs. Met een achtergrond als maatschappelijk werker was hij een tijd lang aan de slag als beheerder van een internaat. De laatste 15 jaar werkt hij als adjunct-directeur in Don Bosco Groenveld en Don Bosco Groenveld Plus, een school voor beroepsonderwijs en buitengewoon onderwijs (type 9). Hij doet dit in combinatie met een job als extern opleider in de verbale methodiek Life Space Crises Intervention. Coachen van jongeren en professionals is zijn passie, alsook het werken aan een herstelgerichte aanpak in onderwijs.

PLENAIRE SESSIE: DEEL 2

Praktijkverhaal: Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken

Auditorium

Tijdens deze sessie bespreekt gastspreker Natalie Drees de analyse en de daaropvolgende zoektocht die ze ondernam met haar school naar de mogelijkheden om toekomstgericht, kwaliteitsvol en innoverend onderwijs aan te bieden, dat aansluit bij de visie van de scholengroep. Factoren zoals welbevinden, motivatie en kwaliteitsvol onderwijs, zijn hierbij de aanleiding geweest tot een volledige reorganisatie. Ze licht onder meer toe hoe zelfsturende teams een antwoord kunnen bieden op de noden van een organisatie en het verhogen van welbevinden en motivatie bij een schoolteam.

Natalie Drees is momenteel actief als directeur van GO! Campus Het Spoor Mol – Scholengroep Fluxus. Voorheen werkte ze als leraar Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis, leerlingbegeleider, GOK-coördinator en coördinator van Antheneum Geel en CLW De Vesten Herentals en Balen. Ze heeft een master in Special Educational Needs en houdt van innovatieve en inspirerende concepten en ideeën.

TEASER ONDERZOEK BURN-OUT VUB

Teaser: De link tussen burn-out en energiebalans gerelateerd gedrag bij leraren en schooldirecteurs.

Auditorium

Onderzoekster Yanni Verhavert voert tijdens het schooljaar 2019-2020 onderzoek naar de link tussen burn-out en energiebalans gerelateerd gedrag bij leraren en schooldirecteurs. Kernvragen in dit onderzoek zijn “Hoe evolueert het risico op burn-out tijdens het schooljaar?” en “Welke rol speelt energiebalans gerelateerd gedrag hierbij?”. Tijdens deze teaser wordt de theorie achter het onderzoek kort toegelicht, samen met enkele eerste resultaten. Als afsluiter geeft Yanni alvast enkele tips mee om je eigen energiebalans in evenwicht te houden.

Yanni Verhavert is doctoraatsstudente aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze voert onderzoek naar thema’s als burn-out en energiebalans gerelateerd gedrag. Hieronder vallen onder andere fysieke activiteit en sedentair gedrag.


WORKSHOPRONDE 1

Workshop 1: Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust

Lokaal 1B13 – maximum 10 deelnemers

Hoe vaak moeten we inloggen op Smartschool? Moeten we onze mails lezen in het weekend? Het Sint-Augustinusinstituut Aalst ging met deze bekommernissen aan de slag.

Resultaat? Heldere regels over digitale beschikbaarheid die zorgden voor gemoedsrust bij personeel, leerlingen en ouders. 

Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van het Sint-Augustinusinstituut Aalst, bespreekt Bart Despiegelaere hoe je een beleid rond digitale beschikbaarheid kan opstellen dat rust schept binnen je team, maar toch voor voldoende bereikbaarheid zorgt. Tijdens de workshop reikt Bart kapstokken voor een beleid rond digitale beschikbaarheid aan en overloopt hij welke belangrijke vragen we moeten stellen.

Bart Despiegelaere is sinds 2000 aan de slag in het Sint-Augustinusinstituut Aalst. Hij werkt er als leerkracht informatica en als ICT-coördinator. Daarnaast is hij ook lid van het CPBW en LOC. 

Workshop 2: Veerkrachtig voor de klas

Lokaal 1B05 – maximum 30 deelnemers

Niet elke leerkracht of beleidsmedewerker veert even snel terug recht bij stress of tegenslagen. Maar je veerkracht vergroten, dat kan iedereen. In deze workshop leer je kaders en tools kennen om na zelfreflectie concrete en oplossingsgerichte stappen te zetten richting meer veerkracht. Je hulpbronnen en belemmeringen duidelijk krijgen, maakt dat je je zelfgekozen doelen kan bereiken. Bovendien worden direct inzetbare tools meegegeven naar de eigen school.

Annick Jehaes is leraar wiskunde en (loopbaan-) coach. Met 20 jaar ervaring in het onderwijs combineert ze haar loopbaan als leraar met vormingen en individuele trajecten. 

Workshop 3: De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out

Lokaal 1C20 – maximum 15 deelnemers

Zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk vlak is er de laatste jaren veel aandacht besteed aan burn-out, maar het ontbrak nog aan betrouwbare instrumenten om het probleem objectief in kaart te brengen. Wat is burn-out nu juist en hoe wordt het gemeten? Met die vragen ging de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (KU Leuven) drie jaar lang aan de slag.

Tijdens deze workshop overloopt Steffie Desart de kern van het project. Ze staat kort stil bij de nieuwe definitie van burn-out. Daarnaast focust ze op het betrouwbaar meten van burn-out via de Burnout Assessment Tool (BAT). Die gratis vragenlijst werd tijdens het onderzoek ontwikkeld en maakt het mogelijk om een correcte diagnose te stellen, het risico op burn-out in te schatten en patiënten beter te begeleiden. Bovendien kan de BAT groepsgewijs afgenomen worden, als onderdeel van de risicoanalyse psychosociale aspecten.

Steffie Desart is Preventieadviseur Psychosociale Aspecten. Ze is haar hele carrière al gepassioneerd door welzijn op het werk, vanuit een preventief oogpunt. In het verleden werkte ze als onderzoeksmedewerker aan KU Leuven en als medewerker psychosociale aspecten bij Groep Idewe. Haar onderzoeksproject, samen met Wilmar Schaufeli & Hans De Witte, focust zich op de Burnout Assessment Tool. Daarnaast is ze ook bestuurslid bij de Vereniging van Erkende Stress- & Burn-out coaches, en bij Burn-out.Vlaanderen. Ze gaf al diverse lezingen, met burn-out als kernthema in Vlaanderen en houdt van een no-nonsens aanpak.

Workshop 4: Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk!

Lokaal 1B06 – maximum 10 deelnemers

Je goed voelen op je werk is heel belangrijk. Hoe kunnen scholen hun werknemers daarbij  helpen? Wat houdt geestelijke gezondheidsbevordering op het werk in? Welke acties kan je opzetten en welke methodieken bestaan er?

We vullen samen de gezondheidsmatrix in en brengen in kaart welke acties een school al onderneemt en welke acties een school kan ondernemen.

Silvia Van Cauter is sinds 2016 stafmedewerker Gezond Werken bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Vanuit de setting werk probeert ze ervoor te zorgen dat de ondernemingen een gezondheidsbeleid opzetten naar de eigen medewerkers toe, waaronder ook voor scholen. Hiervoor werden verschillende instrumenten ontwikkeld om stap voor stap een werkomgeving te creëren die een gezonde leefstijl van werknemers toelaat en stimuleert. Verder ondersteunt ze de projectcoördinator van Gezond op de Werkvloer waardoor ondernemingen subsidies kunnen aanvragen om een gezondheidsbeleid op te zetten. Silvia ondersteunt ook haar themacollega’s die specifieke projecten uitwerken naar de setting werk waaronder de Gezond Vergaderen Box, Team(Veer)Kracht, enz.

Workshop 5: Team(veer)kracht

Lokaal 1B07 – maximum 10 deelnemers

Net als individuen zijn teams gebaat bij een sterke veerkracht. Zo kunnen ze terugveren na stressvolle periodes of bij tegenslagen. En het goede nieuws is: veerkracht kan je trainen, met de nieuwe methodiek Team(Veer)Kracht van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Die methodiek werkt aan de kracht van de groep en versterkt de samenwerking binnen een team.

Naomi Vanlessen is stafmedewerker Geestelijke gezondheidsbevordering in het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Workshop 6: Vertrouwenspersoon in het onderwijs: Wettelijk kader en aandachtspunten

Lokaal 1B14 – maximum 15 deelnemers

Tijdens deze workshop geeft Alex Berghmans meer informatie over de rol en het statuut van een vertrouwenspersoon in het onderwijs. Hij geeft een antwoord op onder andere volgende vragen:

Binnen welk wettelijk kader werkt een vertrouwenspersoon?
Welke aandachtspunten en valkuilen zijn er bij het kiezen van een vertrouwenspersoon?
Welk effect kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon hebben?
Welke ondersteuning kunnen schoolleiders de vertrouwenspersoon geven?
Welke voorbereidingen tref je als school?
Hoe verloopt de opleiding?
Voor welke zaken kan je bij een vertrouwenspersoon terecht?

Alex Berghmans werkt bij Coprant vzw. Hij is coördinerend preventieadviseur voor SG JB-David, 3-Neten, ROBKE (20 scholen). Hij is veiligheidscoördinator en energiedeskundige type C. Daarnaast is hij ook verkoepelend vertrouwenspersoon en lesgever basisopleiding vertrouwenspersoon via Coprant vzw. 

Workshop 7: Vertrouwenspersoon in het werkveld: goede praktijkvoorbeelden

Lokaal 1B04 – maximum 15 deelnemers

Deze workshop richt zich op vertrouwenspersonen die momenteel al aan de slag zijn in het onderwijs. Aan de hand van een korte presentatie en groepsgesprekken zoekt Paul Van Assche een antwoord op volgende vragen:

Zijn we goede luisteraars?
Hoe stellen we ons op als vertrouwenspersoon?
Hoe gaan we om met de spanningsvelden?
Zijn we goede bemiddelaars?

Daarnaast staat hij stil bij het luisteren en begrijpen van de boodschap van de verzoeker/aangeklaagde en de verschillende stappen in de bemiddeling.

Paul Van Assche werkt bij Coprant VZW. Hij is coördinerend preventieadviseur van de scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs, diensthoofd veiligheidscoördinator schoolbouwwerken en preventieadviseur Psychosociale aspecten op het werk gespecialiseerd in opvanggesprekken.

Workshop 8: Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school

Lokaal 1C07 – maximum 15 deelnemers

Bemiddeling en bemiddelende interventies is een (relatief) nieuwe benadering die je kan inzetten in het personeelsbeleid. Leidinggevenden ervaren meer en meer de nood om op een professionele manier om te gaan met verschillen en conflicten, zonder dat ze daarbij formeel als bemiddelaar optreden.

Beatrijs Pletinck is van opleiding jurist en heeft meer dan 30 jaar ervaring met conflicten op school. Sinds meer dan 10 jaar is ze bezig met het sensibiliseren en ondersteunen van scholen om op een andere manier om te gaan met verschillen en conflicten. Ze is erkend bemiddelaar sinds 2008 en werkt voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Workshop 9: De preventie van psychosociale risico’s op het werk: wetgeving

Lokaal 1B11 – maximum 10 deelnemers

Deze workshop informeert directies en leraren over de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Maddy Van Temsche geeft onder meer informatie over de verplichtingen van de werkgever, de formele en informele interventie, de rol van de verschillende actoren en het register van feiten van derden. Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen en krijgen handvaten aangereikt om de preventie van de psychosociale risico’s te implementeren op de werkvloer. 

Maddy Van Temsche is sociaal inspecteur bij FOD WASO- Regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk Oost-Vlaanderen. Ze is sinds 1983 aan de slag als sociaal inspecteur bij FODWASO, lid van de kennisdirectie psychosociologie en sinds 2002 actief bezig met de problematiek van de psychosociale risico’s op het werk.

Workshop 10:  De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk: meet wat werkbaar is

Lokaal 1C10 – maximum 15 deelnemers

Betrokken medewerkers zijn meestal blije medewerkers en essentieel voor een performante organisatie. Daarom is het zo belangrijk om te peilen naar hoe mensen hun werk beleven en verbanden te leggen met de organisatiestructuur.

In deze interactieve workshop leggen Hakima El Meziane en Laura Nurski uit waar het meten van jobkwaliteit om draait. Je leert hun analyse-instrument, ‘Werkmeter’, kennen. Na deze workshop weet je hoe je aan werkbaarheid kan werken, gewapend met de analyses en het advies dat je uit ‘Werkmeter’ krijgt.

Stevig onderbouwd en hands-on, dat is wat je van deze workshop mag verwachten. Je krijgt een korte intro op ‘werkbaarheid’, waarna we je inzicht geven in een Werkmeter-rapport, de learnings die je eruit trekt en de toepasbaarheid in je organisatie. Deze workshop staat open voor iedereen met een interesse in ‘werkbaarheid’ en iedereen die de link tussen welzijn en organisatiestructuur wil onderzoeken.

Hakima El Meziane is projectleider onderwijs bij Workitects, zij heeft jarenlange ervaring met herontwerptrajecten in de sector. Laura Nurski is onderzoeker werkbaar werk bij Workitects en gespecialiseerd in data-analyse.

Workshop 11: Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool)

Lokaal 1B12 – maximum 10 deelnemers

Deze workshop biedt een eerste kennismaking aan met de pre-diagnosetool “knipperlichten: psychosociale risico’s op het werk”. Deze gratis tool waarschuwt je als werknemer wanneer er psychosociale risico’s opduiken binnen jouw organisatie. Aan de hand van een beknopte uiteenzetting legt gastspreker Sandrine Schatteman uit hoe je de tool kan gebruiken en waar de tool gesitueerd kan worden binnen de welzijnswetgeving.

Sandrine Schatteman heeft 15 jaar ervaring als sociaal inspecteur bij FOD-WASO-TWW.

Workshop 12: ‘Zot gedraaid van werk’

Lokaal 1B03 – maximum 40 deelnemers

Hoe kunnen wij scholen organiseren waar werken aangenaam is, uitdagend en professioneel ondersteund? Hoe bouwen wij teams in onze school die met veel goesting resultaten nastreven voor hun leerlingen? Deze workshop is interactief opgebouwd en geeft enkele inzichten mee die houvast geven om “werk met goesting” te organiseren. 

Tom Van Acker werkt bij Workitects en is gepassioneerd door slim en warm organiseren. Hierover inspireert en begeleidt hij tal van organisaties in de profit en non-profiit. Hij vindt het een grote maatschappelijke uitdaging om betekenisvol, werkbaar en wendbaar werk in onderwijs en zorg georganiseerd te krijgen. Hij publiceerde onder andere: visiegedreven organiseren, Acco 2011, Scholen slim organiseren, anders werken met goesting, Lannoo 2014 en Op grote schaal scholen slim organiseren, anders veranderen met goesting, Lannoo 2018.WORKSHOPRONDE 2

Workshop 1: Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust

Lokaal 1B13 – maximum 10 deelnemers

Hoe vaak moeten we inloggen op Smartschool? Moeten we onze mails lezen in het weekend? Het Sint-Augustinusinstituut Aalst ging met deze bekommernissen aan de slag.

Resultaat? Heldere regels over digitale beschikbaarheid die zorgden voor gemoedsrust bij personeel, leerlingen en ouders. 

Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van het Sint-Augustinusinstituut Aalst, bespreekt Bart Despiegelaere hoe je een beleid rond digitale beschikbaarheid kan opstellen dat rust schept binnen je team, maar toch voor voldoende bereikbaarheid zorgt. Tijdens de workshop reikt Bart kapstokken voor een beleid rond digitale beschikbaarheid aan en overloopt hij welke belangrijke vragen we moeten stellen.

Bart Despiegelaere is sinds 2000 aan de slag in het Sint-Augustinusinstituut Aalst. Hij werkt er als leerkracht informatica en als ICT-coördinator. Daarnaast is hij ook lid van het CPBW en LOC. 

Workshop 2: Veerkrachtig voor de klas

Lokaal 1B05 – maximum 30 deelnemers

Niet elke leerkracht of beleidsmedewerker veert even snel terug recht bij stress of tegenslagen. Maar je veerkracht vergroten, dat kan iedereen. In deze workshop leer je kaders en tools kennen om na zelfreflectie concrete en oplossingsgerichte stappen te zetten richting meer veerkracht. Je hulpbronnen en belemmeringen duidelijk krijgen, maakt dat je je zelfgekozen doelen kan bereiken. Bovendien worden direct inzetbare tools meegegeven naar de eigen school.

Annick Jehaes is leraar wiskunde en (loopbaan-) coach. Met 20 jaar ervaring in het onderwijs combineert ze haar loopbaan als leraar met vormingen en individuele trajecten. 

Workshop 3: De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out

Lokaal 1C20 – maximum 15 deelnemers

Zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk vlak is er de laatste jaren veel aandacht besteed aan burn-out, maar het ontbrak nog aan betrouwbare instrumenten om het probleem objectief in kaart te brengen. Wat is burn-out nu juist en hoe wordt het gemeten? Met die vragen ging de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (KU Leuven) drie jaar lang aan de slag.

Tijdens deze workshop overloopt Steffie Desart de kern van het project. Ze staat kort stil bij de nieuwe definitie van burn-out. Daarnaast focust ze op het betrouwbaar meten van burn-out via de Burnout Assessment Tool (BAT). Die gratis vragenlijst werd tijdens het onderzoek ontwikkeld en maakt het mogelijk om een correcte diagnose te stellen, het risico op burn-out in te schatten en patiënten beter te begeleiden. Bovendien kan de BAT groepsgewijs afgenomen worden, als onderdeel van de risicoanalyse psychosociale aspecten.

Steffie Desart is Preventieadviseur Psychosociale Aspecten. Ze is haar hele carrière al gepassioneerd door welzijn op het werk, vanuit een preventief oogpunt. In het verleden werkte ze als onderzoeksmedewerker aan KU Leuven en als medewerker psychosociale aspecten bij Groep Idewe. Haar onderzoeksproject, samen met Wilmar Schaufeli & Hans De Witte, focust zich op de Burnout Assessment Tool. Daarnaast is ze ook bestuurslid bij de Vereniging van Erkende Stress- & Burn-out coaches, en bij Burn-out.Vlaanderen. Ze gaf al diverse lezingen, met burn-out als kernthema in Vlaanderen en houdt van een no-nonsens aanpak.

Workshop 4: Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk!

Lokaal 1B06 – maximum 10 deelnemers

Je goed voelen op je werk is heel belangrijk. Hoe kunnen scholen hun werknemers daarbij  helpen? Wat houdt geestelijke gezondheidsbevordering op het werk in? Welke acties kan je opzetten en welke methodieken bestaan er?

We vullen samen de gezondheidsmatrix in en brengen in kaart welke acties een school al onderneemt en welke acties een school kan ondernemen.

Silvia Van Cauter is sinds 2016 stafmedewerker Gezond Werken bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Vanuit de setting werk probeert ze ervoor te zorgen dat de ondernemingen een gezondheidsbeleid opzetten naar de eigen medewerkers toe, waaronder ook voor scholen. Hiervoor werden verschillende instrumenten ontwikkeld om stap voor stap een werkomgeving te creëren die een gezonde leefstijl van werknemers toelaat en stimuleert. Verder ondersteunt ze de projectcoördinator van Gezond op de Werkvloer waardoor ondernemingen subsidies kunnen aanvragen om een gezondheidsbeleid op te zetten. Silvia ondersteunt ook haar themacollega’s die specifieke projecten uitwerken naar de setting werk waaronder de Gezond Vergaderen Box, Team(Veer)Kracht, enz.

Workshop 5: Team(veer)kracht

Lokaal 1B07 – maximum 10 deelnemers

Net als individuen zijn teams gebaat bij een sterke veerkracht. Zo kunnen ze terugveren na stressvolle periodes of bij tegenslagen. En het goede nieuws is: veerkracht kan je trainen, met de nieuwe methodiek Team(Veer)Kracht van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Die methodiek werkt aan de kracht van de groep en versterkt de samenwerking binnen een team.

Naomi Vanlessen is stafmedewerker Geestelijke gezondheidsbevordering in het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Workshop 6: Vertrouwenspersoon in het onderwijs: Wettelijk kader en aandachtspunten

Lokaal 1B14 – maximum 15 deelnemers

Tijdens deze workshop geeft Alex Berghmans meer informatie over de rol en het statuut van een vertrouwenspersoon in het onderwijs. Hij geeft een antwoord op onder andere volgende vragen:

Binnen welk wettelijk kader werkt een vertrouwenspersoon?
Welke aandachtspunten en valkuilen zijn er bij het kiezen van een vertrouwenspersoon?
Welk effect kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon hebben?
Welke ondersteuning kunnen schoolleiders de vertrouwenspersoon geven?
Welke voorbereidingen tref je als school?
Hoe verloopt de opleiding?
Voor welke zaken kan je bij een vertrouwenspersoon terecht?

Alex Berghmans werkt bij Coprant vzw. Hij is coördinerend preventieadviseur voor SG JB-David, 3-Neten, ROBKE (20 scholen). Hij is veiligheidscoördinator en energiedeskundige type C. Daarnaast is hij ook verkoepelend vertrouwenspersoon en lesgever basisopleiding vertrouwenspersoon via Coprant vzw. 

Workshop 7: Vertrouwenspersoon in het werkveld: goede praktijkvoorbeelden

Lokaal 1B04 – maximum 15 deelnemers

Deze workshop richt zich op vertrouwenspersonen die momenteel al aan de slag zijn in het onderwijs. Aan de hand van een korte presentatie en groepsgesprekken zoekt Paul Van Assche een antwoord op volgende vragen:

Zijn we goede luisteraars?
Hoe stellen we ons op als vertrouwenspersoon?
Hoe gaan we om met de spanningsvelden?
Zijn we goede bemiddelaars?

Daarnaast staat hij stil bij het luisteren en begrijpen van de boodschap van de verzoeker/aangeklaagde en de verschillende stappen in de bemiddeling.

Paul Van Assche werkt bij Coprant VZW. Hij is coördinerend preventieadviseur van de scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs, diensthoofd veiligheidscoördinator schoolbouwwerken en preventieadviseur Psychosociale aspecten op het werk gespecialiseerd in opvanggesprekken.

Workshop 8: Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school

Lokaal 1C07 – maximum 15 deelnemers

Bemiddeling en bemiddelende interventies is een (relatief) nieuwe benadering die je kan inzetten in het personeelsbeleid. Leidinggevenden ervaren meer en meer de nood om op een professionele manier om te gaan met verschillen en conflicten, zonder dat ze daarbij formeel als bemiddelaar optreden.

Beatrijs Pletinck is van opleiding jurist en heeft meer dan 30 jaar ervaring met conflicten op school. Sinds meer dan 10 jaar is ze bezig met het sensibiliseren en ondersteunen van scholen om op een andere manier om te gaan met verschillen en conflicten. Ze is erkend bemiddelaar sinds 2008 en werkt voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Workshop 9: De preventie van psychosociale risico’s op het werk: wetgeving

Lokaal 1B11 – maximum 10 deelnemers

Deze workshop informeert directies en leraren over de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Maddy Van Temsche geeft onder meer informatie over de verplichtingen van de werkgever, de formele en informele interventie, de rol van de verschillende actoren en het register van feiten van derden. Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen en krijgen handvaten aangereikt om de preventie van de psychosociale risico’s te implementeren op de werkvloer. 

Maddy Van Temsche is sociaal inspecteur bij FOD WASO- Regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk Oost-Vlaanderen. Ze is sinds 1983 aan de slag als sociaal inspecteur bij FODWASO, lid van de kennisdirectie psychosociologie en sinds 2002 actief bezig met de problematiek van de psychosociale risico’s op het werk.

Workshop 10:  De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk: meet wat werkbaar is

Lokaal 1C10 – maximum 15 deelnemers

Betrokken medewerkers zijn meestal blije medewerkers en essentieel voor een performante organisatie. Daarom is het zo belangrijk om te peilen naar hoe mensen hun werk beleven en verbanden te leggen met de organisatiestructuur.

In deze interactieve workshop leggen Hakima El Meziane en Laura Nurski uit waar het meten van jobkwaliteit om draait. Je leert hun analyse-instrument, ‘Werkmeter’, kennen. Na deze workshop weet je hoe je aan werkbaarheid kan werken, gewapend met de analyses en het advies dat je uit ‘Werkmeter’ krijgt.

Stevig onderbouwd en hands-on, dat is wat je van deze workshop mag verwachten. Je krijgt een korte intro op ‘werkbaarheid’, waarna we je inzicht geven in een Werkmeter-rapport, de learnings die je eruit trekt en de toepasbaarheid in je organisatie. Deze workshop staat open voor iedereen met een interesse in ‘werkbaarheid’ en iedereen die de link tussen welzijn en organisatiestructuur wil onderzoeken.

Hakima El Meziane is projectleider onderwijs bij Workitects, zij heeft jarenlange ervaring met herontwerptrajecten in de sector. Laura Nurski is onderzoeker werkbaar werk bij Workitects en gespecialiseerd in data-analyse.

Workshop 11: Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool)

Lokaal 1B12 – maximum 10 deelnemers

Deze workshop biedt een eerste kennismaking aan met de pre-diagnosetool “knipperlichten: psychosociale risico’s op het werk”. Deze gratis tool waarschuwt je als werknemer wanneer er psychosociale risico’s opduiken binnen jouw organisatie. Aan de hand van een beknopte uiteenzetting legt gastspreker Sandrine Schatteman uit hoe je de tool kan gebruiken en waar de tool gesitueerd kan worden binnen de welzijnswetgeving.

Sandrine Schatteman heeft 15 jaar ervaring als sociaal inspecteur bij FOD-WASO-TWW.

Workshop 12: ‘Zot gedraaid van werk’

Lokaal 1B03 – maximum 40 deelnemers

Hoe kunnen wij scholen organiseren waar werken aangenaam is, uitdagend en professioneel ondersteund? Hoe bouwen wij teams in onze school die met veel goesting resultaten nastreven voor hun leerlingen? Deze workshop is interactief opgebouwd en geeft enkele inzichten mee die houvast geven om “werk met goesting” te organiseren. 

Tom Van Acker werkt bij Workitects en is gepassioneerd door slim en warm organiseren. Hierover inspireert en begeleidt hij tal van organisaties in de profit en non-profiit. Hij vindt het een grote maatschappelijke uitdaging om betekenisvol, werkbaar en wendbaar werk in onderwijs en zorg georganiseerd te krijgen. Hij publiceerde onder andere: visiegedreven organiseren, Acco 2011, Scholen slim organiseren, anders werken met goesting, Lannoo 2014 en Op grote schaal scholen slim organiseren, anders veranderen met goesting, Lannoo 2018.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Kirsten Bulteel

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Beleid Onderwijspersoneel
Lokaal 3C18
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Departement Onderwijs en Vorming
e-mail: liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor inhoudelijke en praktische vragen over de studiedag “Van stress naar welbevinden? Studiedag rond werkbaar werk in het onderwijs” en uw inschrijving neem je contact op met Liesbeth Roels of Anthony Kets 

SQLExecute niet gelukt: select naam from entiteitvertaling where UPPER(code) = '1F2B8Q' AND naam <> '';: The operation has timed out.