Inschrijven

Studiedag over EVC voor algemene vorming in het volwassenenonderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Benieuwd naar de resultaten en de beleidsaanbevelingen die het Erasmus+ project VISKA project opleverde? Kom naar onze studiedag over EVC voor algemene vorming in het volwassenenonderwijs. VISKA organiseert deze studiedag in samenwerking met het Europese elektronische platform voor volwasseneneducatie EPALE.

Voor wie?

Voor beleidsmensen uit het brede onderwijsveld, pedagogische begeleiders, directie en personeelsleden van centra voor volwassenenonderwijs en voor alle professionals met interesse in het erkennen van competenties voor algemene vorming.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze studiedag krijg je

inzicht in het brede kader van EVC in de Europese context
een overzicht van de beleidsinitiatieven voor EVC in Vlaanderen
een korte toelichting bij de verschillende kernacties van het Europese Erasmus+ programma.
een uiteenzetting over de resultaten van het Erasmus+ VISKA project voor Vlaanderen: ‘Hoe kan EVC voor algemene vorming in centra voor volwassenenonderwijs geoptimaliseerd worden en wat dit impliceert voor beleid en praktijk?’ 

Schrijf je hier in.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op dinsdag 19 november 2019, van 9u tot 14u.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

De studiedag vindt plaats in het VAC Leuven Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven), Diestsepoort 6, 3000 Leuven 

Bereikbaarheid 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/dirk-boutsgebouw-vac-leuven 

Inschrijven

Deelname is gratis, in cofinanciering met de EU via het Erasmus+ programma. Vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 120 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 november 12u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9.00 uur Onthaal en koffie
9.30 uur Verwelkoming - Koen Pelleriaux, Algemeen Directeur Departement Onderwijs en Vorming
9.40 uur EVC in de Europese context - Lieve Van den Brande, former EU senior policy administrator
9.55 uur EVC initiatieven in Vlaanderen - Nathalie Druine, beleidsmedewerker EVC Departement Onderwijs en Vorming
10.10 uur Toelichting Erasmus+ kernacties - Jill Peiffer, EPOS
10.20 uur Koffiepauze
10.50 uur Voorstelling van de resultaten van het Erasmus + KA3 VISKA project – VISKA team Vlaanderen
11.50 uur Reflectie op de resultaten – Nathalie Druine en Elke Thoné (coördinator TKO) in interactie met het publiek
12.20 uur Slotbeschouwing – Koen Nomden, EU senior policy administrator
12.30 uur Lunch

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Lokaal 3A07
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Kris Coremans - coördinator VISKA Vlaanderen
e-mail: kris.coremans@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over deze studiedag en uw inschrijving kun je contact opnemen met:

ines.neefs@ond.vlaanderen.be (VISKA project)