Inschrijven

Onderzoek naar stress en welbevinden van schoolleiders: een nieuwe visie op leiderschap

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Studiedag op 28 mei

Schoolleiders in Vlaanderen hebben een uitdagende, maar vaak stresserende job. Dit is de centrale bevinding uit het onderzoek van Geert Devos en collega’s over stress en welbevinden bij schoolleiders.

Tijdens de studievoormiddag op 28 mei gaan we dieper in op die bevinding. Tijdens een plenaire lezing en diverse parallelsessies kijken we naar energievreters, maar ook naar factoren die een positieve impact hebben op het welbevinden van schoolleiders. Welke hefbomen zijn er om de stress bij schoolleiders te verminderen en hun welbevinden te verhogen?

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op dinsdag 28 mei, van 9 tot 14 uur.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 21 mei om 23 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9.00 uur: Ontvangst met koffie
9.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter, Hilde Lesage
9.45 uur: Plenaire lezing: Stress en welbevinden bij schoolleiders: een analyse van bepalende factoren en vereiste randvoorwaarden (Geert Devos) 
10.45 uur: Reflectie vanuit de leiderschapspraktijk door Wim Van Nieuwenhuize (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
11.30 uur: Parallelsessies
13.00 uur: Broodjeslunch

PROGRAMMAPlenaire lezing: Stress en welbevinden bij schoolleiders: een analyse van bepalende factoren en vereiste randvoorwaarden

In deze plenaire lezing gaat Geert Devos (Universiteit Gent) dieper in op de onderzoeksresultaten en conclusies uit het onderzoek naar stress en welbevinden van schoolleiders. Dat onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO). Geert Devos staat stil bij factoren die bijdragen tot een verhoging van het welbevinden en de vermindering van stress. Hij belicht ook mogelijke randvoorwaarden voor een goed welbevinden van schoolleiders. Eindigen doet hij met een aantal aanbevelingen, zowel naar schoolleiders zelf, als naar schoolbesturen, ondersteunende diensten en beleidsmakers. Reflectie vanuit de leiderschapspraktijk door Wim Van Nieuwenhuize (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Wim Van Nieuwenhuize deelt zijn reflecties op stress en welbevinden. Hij baseert zich op zijn eigen ervaring als schoolleider in het buitengewoon onderwijs. Daarnaast put hij uit inspiratie uit zijn huidige opdracht als projectmedewerker in het schoolleidersproject “KIES” van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.Parallelsessie 1: Als schoolleider samen mét je team en de ‘demonen’ uit het verleden aan de slag

Van een schoolleider veronderstellen we dat hij of zij samen met het team aan de slag gaat met de uitdagingen die zich stellen en dat hij of zij daarbij de rol als poortwachter ten volle opneemt. Verschillende meta-analyses tonen een verband aan tussen gedeeld leiderschap, duurzame veranderingsprocessen en succesvolle organisaties. Niet durven of kunnen evolueren naar gedeeld leiderschap komt vaak voort uit angst, uit teams die getraumatiseerd zijn, uit al dan niet uitgesproken tegenstellingen die een onderstroom vormen. In deze workshop gaan we aan de slag met een methodiek om die veelheid aan stemmen te verenigen, zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. 

Deze sessie wordt begeleid door pedagogisch begeleiders van PBD-GO! die gespecialiseerd zijn in schoolontwikkeling.
Parallelsessie 2: Stappen zetten in authentiek en gedeeld leiderschap. Eerste bevindingen van een leiderschapstraject

Authentiek en gedeeld leiderschap zijn belangrijk in scholen. Dit zijn redelijk recente thema’s en in deze sessie bespreken we de bevindingen van basisschool “De Wegwijzer” die met deze inzichten aan de slag gingen. Met onder andere storytelling en interactieve werkvormen gaan we dieper in op het potentieel van gedeeld en authentiek leiderschap.

Deze sessie wordt begeleid door Bruno Gijsels, Tine Van Vlimmeren, Karen van de Riet en Nele Boelens (basisschool De Wegwijzer). Ze werken hiervoor samen met Koen Marichal (Antwerp Management School & Stalla.be).
Parallelsessie 3: Hoe gaat Stedelijk Onderwijs Gent vandaag om met poortwachterschap en waar liggen de uitdagingen?

In deze interactieve presentatie nemen we de deelnemers mee in de stappen die het Stedelijk Onderwijs Gent concreet onderneemt om het poortwachterschap van haar schoolleiders te ondersteunen en te realiseren. Ze gaan dieper in op hun initiatieven om te evolueren naar een leergemeenschap en naar gedeeld leiderschap. 

Deze sessie wordt begeleid door Noortje Mussche,  directeur van de basisschool De Piramide van het Stedelijk Onderwijs Gent. Ze is ook begeleider in het project van OVSG “samen aan de poort”. 
Parallelsessie 4: KIES voor jouw energiehandleiding – een kwestie van LEF

Wat geeft en vraagt jouw energie? Hoe kan je datgene dat je energie geeft meer in je leven trekken en hoe ga je om met dat wat je batterijen doet leeglopen? Je maakt kennis met een aantal inzichten en basisvaardigheden uit coaching. Die zal je kunnen gebruiken om je energiehandleiding op te stellen én te communiceren met je omgeving. In deze interactieve workshop wisselen we inhouden af met praktische coachoefeningen. Zo kan je je energiehandleiding onderzoeken en vorm beginnen geven.    

De sessie wordt verzorgd door Elodie Peirelinck, coach en projectmedewerker voor het project KIES bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een project ter ondersteuning en versterking van leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs. Ze stond meer dan 10 jaar voor de klas in het secundair onderwijs en legde zich toe op coaching. 
Parallelsessie 5: Classroomwalkthrough. Een leernetwerk van leerkrachten.

In deze sessie krijg je een introductie in een methodiek om leren zichtbaar te maken. Via activerende methodiek worden de deelnemers getriggerd om de voorwaarden voor een geslaagde classroomwalkthrough te achterhalen. Classroomwalkthrough vertrekt vanuit een vertrouwensrelatie binnen de school. De doelstelling is om bij leerkrachten de dialoog rond de primaire processen te versterken, zodat:

het eigenaarschap en de betrokkenheid verhoogt,
de impact op het leren van de leerlingen zichtbaar wordt,
en een cultuur van participatief leiderschap ontstaat die effect heeft op het welbevinden van directies.

Deze sessie wordt verzorgd door Greet Van Dender, pedagogisch adviseur en coördinator professionalisering en projecten bij POV en Karlijn Ongena, pedagogisch begeleider schoolleiderschap bij POV. 
Parallelsessie 6: Stress en welbevinden bij schoolleiders: een verdieping in de bepalende factoren en vereiste randvoorwaarden

In deze sessie gaan we met diverse coöperatieve werkvormen dieper in op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan de hand van diverse thema’s:

Factoren die bijdragen aan welbevinden (plenaire sessie)
Aanwerving, aanvangsbegeleiding en professionalisering
Bestuurlijke schaalvergrotingsiniatieven
Aanbevelingen om schoolleiders te ondersteunen

Daarnaast is er ook ruimte voor vragen over de resultaten van het onderzoek. 

Deze sessie wordt begeleid door Lore Bellemans, werkzaam in de Onderzoeksgroep BELLON (beleid en leiderschap in onderwijs) van de Vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Momenteel voert ze een doctoraatsonderzoek rond de factoren en processen die het functioneren, het welbevinden en de stress van schoolleiders bepalen.
Parallelsessie 7: Sterk schoolbestuur, krachtig beleid. Breng je bestuurskracht in kaart via www.sterkschoolbestuur.be 

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de reflectie over het eigen beleidsvoerend vermogen, ontwikkelde de Koning Boudewijnstichting het zelfevaluatie-instrument www.sterkschoolbestuur.be. In deze workshop licht Dorien Baelden toe hoe het instrument werkt en welke output schoolbesturen mogen verwachten.

Deze sessie wordt verzorgd door Dorien Baelden. Ze werkt sinds 2016 als projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting binnen de actiedomeinen Onderwijs en Maatschappelijk Engagement. Voordien was zij als postdoctoraal onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.
Parallelsessie 8: Teamwerking als ondersteuning van leiderschap

In deze interactieve sessie gaan we dieper in op de samenwerkingsmogelijkheden van schoolleiders in een team en hoe dit kan bijdragen tot het welbevinden. Op basis van praktijkervaringen en onderzoek staan we stil bij de factoren in deze samenwerking die energie vragen en energie opleveren. 

Deze sessie wordt verzorgd door Liesbeth Piot. Ze is directeur van de onderwijsgroep lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool. Voorheen was ze pedagogisch directeur in de Sint-Ludgardisschool te Antwerpen. Haar doctoraatsonderzoek “Andere tijden, andere leiders? Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op bovenschools niveau” focuste op gedeeld leiderschap tussen schoolleiders op bovenschools niveau.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Liesbeth Van Geert en Katrijn Ballet

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Katrijn Ballet

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de studiedag neem je contact op met Katrijn Ballet.

Voor praktische vragen en vragen over je inschrijving kan je terecht bij Liesbeth Van Geert.